Tagg

Tänk om
vi kunde acceptera
varandras “jobbiga” sidor
lika naturligt som vi
accepterar rosens
tagg

Rosen gör det
lätt för oss
med sin rundning
och sin sköna doft

Människan är svårare
ibland rena taggtråden

Däri ligger möjligen
jobbet:

Att se bortom
att klättra över stängslet
till den sköna,
gömda doften.

The-spirit-of-Christmas (Medium)
Jag är inte min tagg

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *