Generosity

What is generosity? We think it concerns gifts, inviting people and giving them love and friendliness (and food), not fearing expenses. What we actually think while we do these things, nobody asks.

But there is another sort, the generosity of truth and honesty. I will tell you how I feel about you, what you did, or didn’t. That might not look like kindness or love (or it might), but it is perhaps the finest kind of generosity there is. A case of silence being stingy and speech being golden.

Flattr this!

Idiot- eller geniförklaring

{efter läsning av Esther Vilar}

Hur många fickor har du?

– Tio.

När hade du senast roligt?

– Det är en definitionsfråga.

När var du senast på fest?

– Det minns jag inte.
Jo, förresten, en vän
bjöd ut mig för några månader
sen, men det blev inställt.

När var du senast kreativ,
använde din intelligens?

– För fem minuter sedan,
alltid för fem minuter sedan.

Var god dröj, vi räknar nu ihop dina poäng.

RESULTAT: Du är en av tjänstefolket,
ett arbetsbi.

Själva den idé om det “sanna livet
som du anammat bevisar att du är en tjänare.
Du lever för andra, osjälviskt, uppoffrande, idiotiskt.

Vi gratulerar din omvärld
till dig.

Flattr this!