Problematisering

Vad betyder det alltmer populära ordet “problematisera”?

Några förslag:

  1.  Rikta lampan mot en missförhållande som vi, kollektivt, borde vara mer medvetna om
  2.  Göra mina problem till dina, gärna allas, problem
  3. Göra mina så kallade problem till dina, gärna allas, problem
  4. Göra mina ickeproblem till dina, gärna allas, problem
  5. Ett akademisk grepp med vilken man kan få pluspoäng i avhandlingar, uppsatser, med mera
  6. Rent allmänt krångla till saker

Det är intressant att se hur vissa försöker lösa och neutralisera problem medan det för andra tycks vara livsluft att skapa problem. (Var det någon som sa könsneutrala toaletter?) Livsluft, eller bara en dålig vana kommen ur bortskämdhet.

Och ja, jag ser detta som ett problem.Att vissa fått carte blanche på att lättsinnigt manipulera samhällets agenda efter sina personliga nycker och lustar, förbland särintresse med allmänintresse, gör inte livet på planeten mer intressant. Bara mer narcissistiskt och neurotiskt krångligt.

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *