Ett enfaldigt leve för Sverige

Ett enfaldigt
leve för Sverige

Hurra!

Hurra!
Hurra!

–Må hon tillfriskna
och krya på sig
efter lång opasslighet
inre obalans och stridigheter

–Hoppa ner från grenen
hon sitter på
istället för att såga på den

–Synka mun och hjärta
istället för att
säga “de rätta sakerna”.

(det är större att tänka fritt)

Flattr this!