Musical favorites: Doppio Concerto

What follows here I consider to be one of the great works of the 20th century.

Hans Werner Henze´s Double concerto for oboe and harp was written for Heinz and Ursula Holliger. This is a superlative recording with Paul Sacher conducting Collegium Musicum. (Sacher also commissioned the work, I believe.)

Doppio-Concerto

Perhaps I should say something about the music. It has always reminded me of white marble, Greek gods, a breeze blowing from a frozen sea and dim memories of lovers from former lives.

I find it irresistibly attractive, which makes me, as is often the case with strong attraction, disinclined to analyze, dissect or even comment. When something is wholly beautiful, why perform surgery?

Duration: ca. 30 minutes. I humbly suggest concentrated listening, without detracting multitasking.

Flattr this!

En smak av forna tider

Vi vet ofta hur äldre musik låter (vissa av oss vet BARA hur äldre musik låter) men kanske mera sällan hur man skrev om den. Här ett citat ur “Svenska tonsättare under nittonde århundradet” av Lina Lagerbielke. Det handlar om August Söderman (han med Svenskt Festspel).

August_Soderman
Det intressanta är inte bara skrivsättet utan s.a.s. levnadssättet. Jag har tillåtit mig det något grova tilltaget att kursivera rader som jag finner särskilt intressanta och / eller underhållande, samt strukit under några ord som jag anser förtjänar att överleva SAOL-s uppgraderings- och kasseringsprocess. Ni får ursäkta.

— “Johan August Söderman var Stockholmsbarn, född den 17 juli 1832, son af orkesteranföraren och vaudevilleförfattaren J. V. Söderman. Gossen var i tidiga åren håglös och oläraktig, och då han ej heller visade någon böjelse för musiken, som fadern hoppats och önskat, skickades han såsom en sista utväg till sjös vid elfva års ålder. Redan i Bremen blef resan afbruten, då han därstädes insjuknade och måste återsändas hem.

— Han sattes då i Grundens pianoinstitut, där han i början var omöjlig men sedan ett, tu, tre, tycktes få en snilleknäpp och började arbeta med en fart och en vaknande energi, så att han snart gick förbi alla kamraterna. Då han äfven spelade violin och oboe, blef han tidigt medverkande i orkestrarna och kom då snart till insikt om huru en orkester bör vara sammansatt och ordnad.

— Söderman engagerades redan vid aderton år af Edvard Stjernström som orkesteranförare vid hans resande teatertrupp och besökte med den under 1850-talet åtskilliga platser i Sverige och Finland. I det sistnämnda landet gjorde han sig först bemärkt som kompositör med sitt första verk för scenen, “Urdur eller Neckens dotter”, hvilket uppfördes i Helsingfors 1852.

— Det mottogs af en lång kritik i tidningarna, hvilken först klandrade det något lätta i musiken (naturlig nog till ett sådant sagospel) men slutade med orden: “Vi lyckönska herr Söderman, att detta första försök slagit så väl ut, samt önska att han oförtrutet måtte sträfva fram till konstens sköna mål, obekymrad om hopens efemeriska hyllning eller klander, i medvetandet af att han, om han uppnått detsamma, skall kunna behärska just denna hop, som nu med tjusande förespeglingar söker locka honom ifrån den rätta stråten.”

Slut citat. Fy för att försöka locka en konstnär från hans höga bana!

Så långt om Söderman. När jag ändå är i gång att skriva på svenska vill jag också dela med mig av en dikt som jag fann i en sång av Ludvig Norman. Vissa svenska dikter som tonsattes på 1800-talet ger mig utslag och än värre åkommor, men den här går att älska, särskilt sista strofen.

Vårsparfven.

Sparfven sjöng för vårens drifvor
Djupt i skog.
Sjöng om sippor och om vivor,
Sjöng — och dog.

Strax var ej likväl hans hjerta
Riktigt kallt
Och för glöden i dess smärta
Drifvan smalt.

Kom så vid en vink af sunnan
Vårens hopp,
Stego då der snön brast unnan
Sippor opp;

Syntes vänliga och milda
Rundtomkring
Den förfrusne sparfven bilda
Sorgsen ring.

Ensligt lif bland stela klippor,
Oförstådt,
Död af köld, men graf af sippor
Sångarlott!

Sångarlott indeed! Så sorgligt, vackert och sant. Den lotten inkluderar förstås sådana sångare som poeter och andra Yin-arbetare. (Se min tidigare text The True Life för vissa kopplingar.)

Flattr this!

The secret life of music

This theme has been on my agenda many times before. I have written about it, made workshops around it, lectured about it. But it is time to stop being “about” or “around” and go straight to the POINT. I am now gathering all my old material, and “downloading” new substance.

My premise is that music is such a wonderful thing. And let´s stop right there! Wonderful = full of wonder.

harp
But if we have lost the ability to feel wonder — and its cousins curiosity, astonishment, reverence, fascination — then it doesn´t really help that music is so wonderful. We (listeners,, receivers) need to be wonderful as well.

Or maybe wonder-empty, having an inner vacuum that longs to be filled with fantastic new revelations. If I have anything I have this vacuum. Music, after a long life together, still fills me with wonder. I am still thrilled by the thought “Let´s turn the page and see what musical surprises will jump at us….”

To be continued, as you understand. On this site and its sister site Melosophy (music-wisdom) and its blog Melosophics.

Flattr this!

Musical favorites: David Ackles

I have written elsewhere about David Ackles. I bought his LP American Gothic after having read a great review of it in Melody Maker, I think.

I didn´t like it at first, always a good sign of a coming Discovery.

There is very much dark melancholy and even depression in his music, which I resonated strongly with back then. And I still regard him as a great artist, painting with dark colours, most often looking at the Yin side of life, observing the Shadow.

David Ackles
He has written my very favorite “protest song”. Protest songs are generally about a crowd singing / shouting against this or that injustice. The tone is usually collective, the emotions crowd-emotions. Ackles has in the following piece captured the essence of protest without protesting, just by describing, softly and with irony, what happens to some of us when when we are cast out from the sphere of normal, “respectable” people.

Outsiders are one of his main themes, love songs is another branch. Here is a lovely one.

But we go back to dystopia. Here is one more dark song about the ugly side of life, tarnished by our disability to be humane to each other. Ah, the rash, thoughtless laughter, what a lacerating weapon it can be…

But let´s not part in darkness. Open the window wide so that fresh air can enter, with these lines:

Lend me a shack and I’ll perform you
All kinds of happy songs to ease your pain.
Think of all we will gain.
We’ll be sunny until it starts to rain. (from “California”)

Flattr this!

Musical favorites: Petrarca sonnet 123

I have this theory: The winner is never the best. The most beautiful “miss universe” lives in a small poor village, far away from television and the hungry eyes of reporters. crown
The fastest runner alive will never be discovered by anyone, for similar reasons. The very best wine is known only to a small family in a godforsaken corner of the world.

It is a very comfortable theory, for I neither need nor can prove it (if I could, the fast runner, the Miss Universe and the wine would be soon discovered, compared, rated — and in a way, killed).

When it comes to musical recordings something similar often happens. The most famous versions need not be the best — aside from the fact that we don´t, and don´t want to, agree on which is the best. Arguing and hotly debating this question, for example on YouTube, is a favorite sport of many a musical aficionado.

Enough talk. Here is an absolutely wonderful (two superlatives are enough) version of Liszt´s Sonetto del Petrarca no.123, played by the little known Czech pianist Miroslav Langer.

You could bring out your yardstick to compare it with other versions — or you could just bravely lean back, listen and enjoy.

Flattr this!

En rekordrecension

Ni vet kanske (inte) att jag recenserar skivor i det eminenta men inte efter förtjänst uppskattade musikmagasinet Opus. Det finns mycket att säga om recensionsyrket, men det tar vi en annan gång. Och kanske på engelska, för det är så jag skriver numera.

Jag vill ändå bjuda den svenskspråkiga publiken på en av min värsta recensioner. Eller bästa, jag vet inte vilket. Den var i alla fall en fröjd att skriva, eller om det ska heta skriva av sig.

Lika mycket fröjd som musiken var en plåga.

Här visar sig en stor fördel med att vara recensent: medan den försvarslösa publiken lider (ibland) av musik kan vi kritiker neutralisera plågan genom att formulera oss om den. Visst är det så, ibland ingår gratis autokatarsis i kritikeryrket.

Gnistan till det här inlägget var sportjournalisten Patrick Ekwalls blogginlägg om hans möte med den (alltför) moderna musiken. Jag är gissningsvis mycket mer van vid den än han, men mår stundtals lika illa.

Här är recensionen:

OPUS60 Schnittke Symfoni nr 3

Bilden är möjligen svår att läsa så här följer texten utskriven.

Det värsta jag varit med om

Sit back and enjoy, står det på baksidan av skivans programhäfte. Det är lättare sagt än gjort. Faktiskt helt omöjligt.

Jag har lyssnat på mycket modern musik och har självklart mina favoriter. Till exempel Schnittkes första violinsonat från 1961.

Jag har också antifavoriter, och på den listan ligger numera samma tonsättares tredje symfoni (alltså den här skivan) på en väldigt hög placering. Schnittkes opera “Livet med en idiot” låg där redan tidigare, men frågan är om inte symfonin tar priset som den mest enerverande, mest osympatiska musik jag någonsin hört.

Därmed får Schnittke specialpriset, eftersom han figurerar på både bästa- och värsta-listan.
Hans tredje stråkkvartett, som jag tidigare recenserat i OPUS, var en tålamodsprövande Golgatavandring. Men den kunde jag se som en lapsus, vilket inte går nu.

Det är något högst omänskligt över denna musik. Dissonanser och provokationer biter inte så lätt på mig, men här blir jag faktiskt förskräckt. Det är till och med dags att plocka fram de släggor som gårdagens recensenter var mycket frikostigare med. Utsagor som “Det låter som döende kor, och i fjärran ylar en skadeskjuten schakal.”

Schnittke komponerar “polystilistiskt”, vilket innebär att ibland låter det som döende kor och schakaler, ibland som soundtrack till en idyllisk fransk kostymfilm. Men många stilar är verkligen ingen kvalité i sig.

Programbladet breder ut sig på lärt manér över de otaliga citaten i symfonin. Man skärskådar träden men är blind för skogen. Fast här räcker inte analys och förklaringar, här behövs ursäkter.
Jag ser ingen vits med att gå in på detaljer i verket. Helheten är mycket mindre än detaljerna. Schnittke lär ha skrivit mycket filmmusik och symfonin skulle passa utmärkt till en film med idel våldtäkter och avrättningar.

Jag försöker vara saklig, men nyckelorden som kommer för mig här är “förfärlig, omänsklig, satanistisk”. Stycket skulle kanske kunna fungera som bruksmusik; avvänjningskur för musikälskare som vill fimpa vanan.

Jag hör ingen lek, ingen kärlek, inget upphöjt, inget sant allvar eller ens musikantiskt i stycket. Det är som en raffinerad sadistisk orgie, maskerad bakom lärda “metamusikaliska” slöjor. Jag tror inte på Schnittke ett ögonblick, inte en enda ton känns äkta och ärlig. I sista satsen sitter jag och räknar uppgivet de återstående minuterna. 10, 9, 8, 7…

Ni hör? Det är lika bra att sätta punkt här. Enda anledning till att skivan får en tvåa och inte en etta är att framförandet är lysande. Men som någon påpekade: solen må vara en positiv kraft men när den lyser på en gödselhög blir det ändå bara förruttnelse av saken.

Det här är nu inget frosseri i invektiv., men det känns viktigt att någon gång sätta ner foten ordentligt och faktiskt säga att man, trots sin stora vana vid och stundtals väldigt stora attraktion till modern musik, ibland kan bli illamående av den.

Jag ska också direkt — för de livsviktiga nyansernas skull och för att (suck) man inte återigen ska förväxla mig med en perukstock– tillägga att ett sådant verk som Jörg Vidmanns Mässa för stor orkester, som möjligen hade berört en ovan lyssnare på samma negativa sätt som Lutoslawskis stråkkvartett, gett mig synnerligen stor njutning.

Jag bifogar också den recensionen, denna gång med information om själva skivan.

Jörg Widmann: Elegie
Jörg Widmann, Heinz Holliger, Deutsche Radio Philharmonie
Christoph Poppen dirigent
ECM 2110 476 3309
Betyg: 6 (av 6)

Musik för en öde ö

Jörg Widmann är för mig en ny, och mycket välkommen, bekantskap .

Redan första ackordet på skivan ger mig en intuition om trohet, ärlighet och kvalité. Det som följer bekräftar intrycket. Här finns ingen attraktiv yta, ingen briljans med avsikt att locka fram applådåskor, inga populistiska genvägar utan bara ett stort allvar.

Musiken är riktigt bister — och det är vackert så. Om man mätte den med något slags originalitetslinjal skulle den få lågt betyg. Men originalitet är möjligen en missförstådd storhet. Vi tror den handlar om att avvika från andra. Kanske handlar den om att vara sig själv fullt ut, vilket är högst ovanligt, och originellt.

Mässa för stor orkester är en ordlös odyssé i den sfär som annars brukar sjungas fram. Rösterna har tystnat. Instrumenten återstår. Stämningen återstår.

Den vanliga dödsmässan ersätts av andligt sökande utan kollektiv sorg och lovsång. Hela stycket andas förändrat medvetandetillstånd, börjar och slutar med Bachkoral i en krossad spegel, dessemellan en ödslig, inre road-trip med skärvor av gamelanmusik.

I de mer ”modernistiskt korrekta” Fem bruksstycken för klarinett och piano — med självaste Heinz Holliger vid pianot — möter vi inte bara tonsättaren utan också musikern (och virtuosen) Widmann. Vänta er ingen vanlig bruksmusik. Detta är inget för kommunala musikskolan, snarare en katalog över klanger, stämningar och affekter som blev över när man lagt de vanligaste känslolägena åt sidan.

Verket skulle kunna bli en ytlig pannkaka, en simpel genomgång av effekter. Men Widmanns allvar, och kunnande, lyser igenom. Jag hör ett andligt tilltal.

Elegi för klarinett och orkester (med tonsättaren återigen som solist) rör sig i samma känslosfär off-off-Broadway. Orkestersatsen låter stundtals som elektronmusik och har samma smått metalliska smak. Även här rör vi oss i farvatten bortom de prosaiska Betavågorna, vi skvalpar bort oss till en öde ö.

Dit kan jag tänka mig att ta med denna skiva av Jörg Widmann. Den skulle få ön att framstå som än mer öde.

Och elegisk.

Slut recension. Så här ser förresten en perukstock ut.

perukstock

Och det här är jag. Hoppas ni ser skillnaden.

Flattr this!

Music and chocolate

[From a lecture held at a school for young rock and jazz musicians]

Good morning. I would like to ask you, what do you like best and what gives you most satisfaction, music or chocolate? Who said chocolate…? Nobody?

Well then, how do you enjoy music? What a silly question! You listen to it, of course. Everybody knows that.

But then, how do you enjoy chocolate? More silly questions, you EAT it of course.

Let me read something for you from a small booklet that I got when I bought some fine chocolate.

The title is promising; “The art of tasting chocolate”.

(BTW when I googled that phrase I got a couple of thousand “hits”. There is even a website called exactly that, “The art of tasting chocolate”. When I googled “The art of tasting music” I got one hit, about John Cage.)

Anyway, this is what the little book says about how to (not eat but) taste chocolate.

csoki
Tasting technique –
[Did your teachers tell you anything about listening technique?] “It is best to be calm and relaxed, but alert and concentrated, and seated in an uncluttered place.”

Hm, that sounds just like a preparation for meditation.

“It is best to taste chocolate on an empty stomach, to the point of feeling hungry.” (Do you listen to music on a full or empty stomach?)

Further, not only you but also the chocolate should be prepared for the experience. It takes two to tango.

“Its ideal temperature lies somewhere between 66 F and 76 F. It is preferable therefore to remove the chocolate from storage at least an hour before tasting.”

There seems to be an awful lot of preparation when it comes to chocolate. How do we prepare ourselves for listening to music? (Another stupid question with no answer?)

So what´s next? Visual and auditory examination. Let´s look at it. “The chocolate should be brilliant, smooth and pure in colour.”

Then, listen to it. “The exterior should break cleanly with a faint, delicate sound.”

[Here I brought out a small piece of chocolate and held to it the microphone. “Let us listen to chocolate” — and I broke it carefully, the whole auditorium listening for the faint, delicate sound…]

Then what? Nothing! Place the chocolate in your mouth and do nothing. Don´t chew it.

“Allow it to sit (!) for a few moments to release the principle flavors and aromas.”

Then, finally, “chew five to ten times to reduce the chocolate to little morsels”.


Enough of my lecture.

I think my young audience realized that while we listen to music just one sense is involved (hearing), but almost all the senses are involved when we taste chocolate. Eating chocolate is a simpler affair, just involving your mouth, taste buds and nose (since so much of “taste” is actually smell).

All this throws light on the difference between eating and tasting. And also on the rather primitive approach we have to music tasting, if such a thing exists.

Well of course it exists, but not as a known idea or concept. We DO taste music, for example when we go to a record store and sample different tracks from a new CD to decide whether we want to buy it. But that is a mainly utilitarian kind of tasting, with a precise goal; decide to buy or not.

When we take the CD home, are we still tasting it? Yes, maybe the first couple of times. But we might just as well use it as background music right away, degrading it to a soundtrack with a simple, commonplace goal: to create a feel-good mood.

We make mood-music of many a piece that was never meant to be furniture music.

Talking about richness of experience I of course don´t want to claim that listening to a piece of chocolate breaking is comparable to a Chopin Nocturne. But let´s stop right there! I used the words “listening” and “hearing” without thinking about it. There we have those different quantities and qualities again.

Unfortunately we very often hear music without actually listening to it. We hear it, yes, but without those mindfulness-like qualities that manifest when we taste chocolate, wine, cheese and perhaps food in general.

If a small piece of chocolate can give you a rich experience for all your senses, imagine what pleasurable heights we might reach if we applied the same kind of carefulness and mindfulness to tasting music!

Yes, you say, but all this is really quite logical. A physical thing like chocolate, a sandwich or even a pencil, we can touch, taste, smell or break. But how do you chew or break music? You cannot take it into your mouth, you cannot see it, you can only listen to it.

Let us not be so limited. Why did we get our inner senses if not to see, taste, touch or smell music? How can a melody be “sweet” or a sound “fat”? Look at this list of common expressions and tell me that we don´t see, taste, touch or smell music.

 • “metal” (heavy, black, industrial, Celtic (!), etc)
 • fusion
 • swinging
 • “hot” and “cool”
 • acid
 • sweet (dolce)
 • bubblegum
 • soft / warm (harmonies)
 • angular (rhythm)
 • lugubrious (piece by Scriabin)

The list could go on and on. If we look around we can find many examples of the senses overlapping. There is no need to talk of synesthesia, or one could say that we all have it to some degree.

Flattr this!

Names and benefit of doubt

Aspiring young author contacts a critic to whom he has sent his book. Well, what did you think of it? My friend, you can only allow yourself to write this badly when you are famous! (From a Hungarian book of journalistic jokes.)

This captures in a perfect nutshell the dilemma I want to talk about. Of course it is not a dilemma if you are famous, then it is a privilege.

With respect to music, more precisely listening to music, this leads us to the following questions:

 • Does it matter who wrote the piece your are listening to?
 • If you are later told that it wasn´t Beethoven but a nobody, or a computer program, will that change your impression of the piece?

This is turn leads us to the Grand Question: Do we hear what we hear, or what we think {we hear]?

If we listen to music by a Name (Beethoven, Bach, Chopin, Wagner, Stravinsky, Bartók, etc. etc.) we, not necessarily but very probably, listen With Respect.

That is, with something like these thoughts in our head: “This is a great composer and the piece is very probably good music. It MUST be, since Beethoven/ Name / Name wrote it. I will try hard to appreciate or at least “like” it. If I don´t, there is perhaps (shudder…) something wrong with me, and I don´t want people to know THAT.”

We are so famous we don´t even have to say our names!
We are so famous we don´t even have to say our names!

Let it be clear that I view respect as something positive. Respect and tact are fine human qualities. Especially towards other beings, human or otherwise.

I am not sure one should be tactful towards art, though.

I mean, you can´t hurt the feelings of a painting or a poem or a symphony. At least I have never heard about a piano concerto that wept because somebody didn´t like it. The composer perhaps wept, but that is something else. We need not necessarily tell the composer what we think — but it would be sound to at least tell ourselves.

What a Name gets that a so called Nobody (better to say Unknown for now) doesn´t get is automatic respect. So in appreciating, valuing or rating music wee need a yardstick, a talent for being able to differentiate between an Unknown and a Nobody. It is of course difficult, and inconvenient, to do so — and very convenient to simply equate one with the other.

All the Names, the self-evident [we Now think!] Masters in art, were also at one time Unknowns, maybe even Nobodies. Back then it was the job of their contemporaries to figure out what they were, potential stars or asteroids. And today it is OUR job to make the same distinctions. Let me guess that we find this more inconvenient than our forefathers. It is just a guess, based on what I see in the zeitgeist.

Anyway, the Name gets the benefit of a doubt. Even if we don´t like or apprecaite his latest work — we might actually hate it, if we are honest with ourselves — we approach it with respect, a respect we don´t grant another work, maybe a masterpiece by an Unknown without a name.

So the Grand Question can often be answered thus: We hear less what we hear, more what we think. (Hans Christian Andersen wrote a very famous tale about this….)

Flattr this!

Which eyes, which ears?

If you have more than one pair of shirts or trousers you can choose: which to put on today?

Sometimes I feel like that with eyes. With which pair eyes should I view this or that picture, or even you?

A propos photography it is easy enough to say: only show your very best pictures. A good advice, but if I don´t know which are the very best, and if they are good from different viewpoints, then the advice doesn´t help much. Then things get confusing — or let´s say thought-provoking. Or, since provocation is not really intended, thought- and reflection-engendering.

I just showed a photo of mine to two friends. One of them has been active in photography since a long time, even wanted to make photography his career. The other friend is a layman when it comes to photography but a master when it comes to things spiritual (those are my words, he would never say such a thing).

The first friend´s verdict: marvelously odd, and therefore good!

The second almost screamed at me: What are you trying to prove here? You are just being pushy and self-assertive. If I saw this photo in a gallery I would think “I never want to see anything more from this guy”.

Thought-engendering indeed.

From the second friend I gather these grains of wisdom: don´t try to be clever or try to force people to see more in a picture than there is. Don´t try, let! Invite people to / into the picture, but don´t force it down their throats. Let it have a life of its own, stand on its legs, without your ego intruding as some kind of party crasher.

Which reminds me of something I myself wrote as criticism against a writer who, as I then put it, subscribed to the sado-masochistic credo vis a vis the audience. Namely: You are an insensitive bunch, therefore I must be violent and scream at you, use obscene words, etc. Less will not wake you from your coma.

Now I find a similar critique directed at me. I would rewrite it a bit, though. It´s not so much a question of being violent but, possibly, too “smart”. Too brainy and calculating. Then again, being brainy and calculating possibly IS a form of violence (intellectual violence).

I am not the only artist that succumbs to calculation, but that is of course no excuse for doing it.

“Smart” photographs, trying to make the viewer think and figure out things, I don´t really know what I think of them. But I DO know that I don´t like the kind of art that is a bit like an invitation to a MENSA club: “If you figure this one out you are very clever and can pat yourself on the back.”

Maybe mescaline is the answer. I am reminded of the reactions to different paintings and musical pieces that Aldous Huxley gave under the influence of mescaline (in “The Doors of perception”).

I am now talking of different ears, not eyes. This is what Huxley said about Alban Bergs Lyric Suite: “Learned Katzenmusik. Who cares what his feelings are? Why can’t he pay attention to something else?”

I suppose there are Katzenphotos as well.

Flattr this!

Tuning

[An older text from my first attempts to get to grips with the “music of man”, Musica humana. This text reflects on Musica instrumentalis and its connection to M. humana; from the one we can better embrace the other. See footnote for reference to Boethius, from whom these terms originate.]

Imagine that you are listening to a violin-piano recital. Think about all the things that take place before the duo actually starts to play.

The musicians enter on stage. Applause. The pianist strikes middle “A”, thereby establishing the Standard (probably 440 Hz). The violinist tunes his “A” string in accord with the piano. Thereupon he tunes the other strings to this now common standard. The concert can begin!

In this simple, commonplace situation we see a world of meaning. The theme here is tuning, being in tune, and it is not without interesting variations. Witness the different levels in operation.

1) Violinist tunes his “A” according to the piano
2) Violinist tunes his other strings to that “A”

1) means that there is accord within the group, in this case a group of two. 2) means that there is internal accord (harmony) within the solitary instrument.

Actually, this tuning business starts much earlier. For example, the piano has to be tuned before the concert. In this simple act we can see an example of a beautiful guiding principle in music. If we had the same prosaic, quantitative thinking (focusing of efficiency and saving time) in music as we generally have in society, the piano tuner would approach the pianist before the concert, and ask: “Tell me, which keys are you going to play on tonight? No use tuning strings that aren’t used….”

That would be a bad joke. Of course every string is tuned. Not only because it would be disrespectful to do otherwise, but also because the unstruck strings contribute to the overall sound. Overtones, undertones — every string matters.

There are more aspects to consider. The two musicians not only have to tune their instruments, they also have to be in tune as musicians. One cannot play in a wildly romantic manner while the other goes for dry objectivity; they have to find a mean.

Of course, many musicians play together exactly because they have similar musical temperaments. But you cannot always choose your partner. You might have to play with somebody who has a totally different view of the music. The tuning process then becomes more difficult; one or both sides will have to compromise, or at least meet on the bridge.

tungingfork
But it is not just you and the other musician(s) who have to harmonize. You also have to tune yourself to the music, and the composer. You and your partner may form a wonderful team playing a hideous Beethoven; in tune with each other but not with Ludvig.

Or the other way round. There are rock groups and even string quartets where the members don’t speak to each other, even travel in separate cars. They are obviously not in tune as persons, but during the concert they nevertheless play the same piece – in the same tempo – in the same key! Even people who are not on speaking terms regard music as a common, almost sacred zone. Cease fire!

Then we have the room. You have to take acoustics into consideration, too. That’s one more tuning process. You don’t play the same way in an intimate salon as in Carnegie Hall.

And the room is filled, hopefully, with listeners, people. Another factor to harmonize with, acoustically and psychologically. The audience can be seen as, and treated as, an instrument; a many-headed, many-stringed lyre. Especially in rock and jazz music there is much playing on this instrument. (Shall we call it “Audie-phone”?) Sometimes even more than on the regular instruments…

So now we have a whole series of “strings” to tune. The musician, the instrument, the instruments together, the musicians together, the music, the room, the audience. Out of this increasingly complex model I want to single out three factors. Let us call them the Individual (1), the Group (2), and the Whole (3).

In terms of Musica instrumentalis this could mean (1) one instrument, (2) all instruments, and (3) the room. Or (1) musician, (2) all musicians and (3) all musicians and the audience.

Seen on the level of Musica humana (the music of Man) this could mean (1) a single human being, (2) a group (small or large; a couple, a family, circle of friends, nation, etc.) and (3) the Earth (a classical Whole). (3) could also be the solar system.

Footnote: Boethius says there are three kinds of music: Musica instrumentalis (what we nowadays term music: playing, singing, sounds, CD-s. etc. This is all we have nowadays.), Musica humana (the music of man, not very clearly explained as I remember, the subject of my studies), and Musica mundana (the music of the world, what we call the “music of the spheres”, something very abstract and probably meaningless for most of us.).

Flattr this!

Repertoire

[An older text from my first attempts to get to grips with the “music of man”, Musica humana. See footnote for reference to Boethius, from whom the term Musica humana stems.]

This is a basic factor representing BREADTH, the opposite of narrowness or monomania. Staying on the level of Musica instrumentalis*, I want to point out three kinds of breadth.

1) The ability to play just about every note on your instrument. Your hands must no be too small. A pianist needs to be able to strike the highest and lowest keys of his instrument simultaneously. Child prodigies cannot do this, nor handicapped people. Not everybody allows this to be a handicap, however. Remember Paul Wittgenstein, for whom both Ravel and Prokofiev wrote piano concerti for the left hand.

2) The ability to play in different styles, at least from Bach to Bartók. Saying about a musician: “Everything he plays sounds like Beethoven” is not a compliment. It points to a lack of stylistic breadth.

3) The ability to strike different emotions in one and the same piece. To go from poetic calmness to wild passion in no time, with minimal take-off run. Just as you need to be able to play piano pianissimo (ppp) after forte fortissimo (fff), or a very high note after a very low one, you also need to be quick and mobile when it comes to the emotional keyboard. This is a talent that instrumental musicians share with the actor.

So, a musician needs to be broad and not narrow. (I realize that this is in part dictated by the current state of the music world. Every musician has his temperament, his fortes (and also his pianos, so to say). Formerly an opera singer could tour with very limited repertoire. He only sang what he knew best. In those times his profession was close to that of the circus artist.)

He has to know himself as a musician: know which strings his instrument has, which styles he can play well and less well, which emotions he can express easily and with more difficulty.

Most of this, and so much else, are taken for granted in music.

MOVING ON TO MUSICA HUMANA

So, what can we learn from the musician´s basic relationship with his instrument? What are the consequences for Musica humana?

First of all, a violinist must know that his instrument has four strings. The guitar has six, the piano eighty-eight. How many strings do we have as human beings? Do we adjust our out-of-tune strings, or even notice them?

We can observe interesting differences between different kinds of “out of tune strings”. When a violin string is out of tune, the musician adjusts it immediately, possibly even replaces it. When an accompanist tells a singer that (s)he sings out of key, the singer replaces the pianist… And if somebody dares to point out our weaknesses to us… watch out!

A string is a tone that is often played. Transposing this to our inner life, a thought only once thought, an emotion only once felt, is not a string.

We can picture ourselves as a large keyboard with broken and missing keys.

Harmonium1

Standardization is impossible; no two people have identical keyboards. Nevertheless, each of us stand in a certain relation to the Ideal Keyboard We Could Be. Usually we do not know ourselves as we know our violins and pianos. We do not know our repertoire, which keys we possess and which we are missing. We don’t know when we are out of tune. We also lack a standard, the 440 Hz of human normality.

Footnote: * Boethius says there are three kinds of music: Musica instrumentalis (what we nowadays term music: playing, singing, sounds, CD-s. etc. This is all we have nowadays.), Musica humana (the music of man, not very clearly explained as I remember, the subject of my studies), and Musica mundana (the music of the world, what we call the “music of the spheres”, something very abstract and probably meaningless for most of us.).

Flattr this!

Melosophia – presentation

harp
The word Melosophia (one of my word-inventions, others being “ononism” [wanting/ demanding to be online all the time — never, even for a moment (God forbid!) being off-line] and “interligence” [the intelligence engendered when we harmoniously connect our minds together) refers to the combination or fusion of music + philosophy. Let us even dare to use the w-word: wisdom. It´s not dangerous, it doesn´t bite. Let´s get used to it and use it freely, as once the old Greeks and others did.

Sophia = wisdom

There are other old, archaic words for what this is about, but melosophia is a new word. Why a new one when there are old ones? Because old words, as often happens, are weighed down with associations that are no longer relevant, often academic, dry, dead.

Here follow my musings about Musica humana (one of the old words, from Boethius), the concept of musicality applied to everyday life, of musicians as well as non-musicians.

Also some practical methods for applying this “musicality”. Deep water, in other words. One of the favorite terrains.

I start by posting two older, rather abstract, texts of mine. Much water has passed in the Danube since I wrote them, new insights have been won since then. “Music tasting” for example is practical (and enjoyable) Melosophia.

Flattr this!

Musical favorites: Frank Sinatra

There is so much to say about Sinatra. I use him constantly as an example when working with singers, not opera but musical singers. One can, and should, learn a lot from the white king of jazz, the short guy with the lazy voice. (I think he was my height, and also the same Fach (baritone).)

I make a distinction between receiving music as just sound, and receiving it as a package (sound, plus visuals plus thoughts about the music / song / artist). Admittedly Frank is somewhat of a package for me, which doesn´t mean that I don´t enjoy him also as just sound.

The way you wear your hat
The way you wear your hat…

I must mention also what I call the Sinatra-effect; namely that (many) songs sung by Sinatra are so heavily associated with him that if someone else sings the song — My Way, New York, New York, Strangers in the night — the (adult) listeners think “Ah, a Sinatra song”.

He had a talent (genius) for making definitive versions of songs. He was almost a thief in that way, and that is what I admonish my singers to also be. Sing the song so that you own it, so that it is YOURS. Not like a library book that has to be returned within a month.

Enough pedagogics.

I will point to three darker Sinatra songs here. The first one, since it is Saturday night. “Saturday night is the loneliest night of the week” is a great self-pity song (at least once a week).

The next song I hated the first time we met. What a ridiculous song, I thought, silly organ and all. That was until I read the words, and started to listen to HOW Sinatra sings it. Then aversion turned to deep appreciation.

There is nothing nice or polished or “crooner” about this one. Sinatra sounds raw, naked, almost desperate, a natural fish in these gruesome waters. Ridin’ high in April, shot down in May

The title of the third song is written on Sinatra´s gravestone, and might be written on mine too. “The best is yet to some” is not really dark but a slick, sophisticated, hard to sing Cy Coleman song with a fantastic arrangement by Count Basie. Try it at home, lovely intervals!

We’ve only tasted the wine / We’re gonna drain the cup dry.

Flattr this!

Musical favorites: Alex Harvey

Alex Harvey might not be a well known name, but some of his songs are “hits”, a word that, when denoting something positive and not violent,  could well be changed to “hugs”.

Especially the first song below is a soft, warm, sad “hug”. We all need one sometimes. (If you watch it on YouTube you can see the lyrics.)

Alex Harvey, especially on his two LPs “Alex Harvey” (1971) and “Souvenirs” (1973) is for me a slightly hairy chested soul, a voice that enters the room with dirty shoes but brings something pure. Not pure as in aseptic, streamlined or Photoshopped but as in pure tobacco, maybe pure malt whisky. And he doesn´t have to put “sensational” in front of his name.

Another favorite of mine is “Reuben James” (from the LP Souvenirs) sung by himself in his gruff voice.

Flattr this!

All you need is broadband

[A historical document from Early IT-age, circa A.D. 2000. Note: This it not satire.]

Year 2000: In this era of “immaterial values” I have eavesdropped on the seductive, inverted siren song that, instead of luring sailors down into the depths, rather throws them up on terra firma, where they happily “surf” on dry land.

I have transcribed the song that is hummed in secret. You cannot accuse the IT (information theology) folks for speaking a ruthlessly honest language, and you don´t need a particularly sharp ear to discern the new Credo: A Mighty Cabel Is Our God.

UppkopplingListen to the Hymn (from my CD "Life´s a Beach and then you swim")

(All you need is Bredband MP3 510kB, LO-FI)Join in and sing along!

(Melody: John Brown’s body)

Refräng: Bredband, bredband Halleluja
Bredband, bredband Halleluja
Bredband, bredband Halleluja
Bredband, BREDBAND, B R E D BA N D!

Vers 1: Surfa, surfa, surfa, surfa
Surfa, surfa, surfa, surfa
Surfa, surfa, surfa, surfa
Det är det som är livets mening och mål

(English translation, if needed:
Broadband, broadband Halleluja, etc. etc.

Surfing, surfing, surfing, surfing
Surfing, surfing, surfing, surfing, etc. etc.
Is the Goal and Meaning of Life.)

REFR

Vers 2: Innehållet det kan kvitta
Innehållet det kan kvitta
Porr och chat, Quake och Tetris
“Klicka här för en bild på vår hund”
VI KRÄVER 2 MEGABIT PER SEKUND! [Ja, det var faktiskt det man krävde på den tiden.]

talkör: Det ska gå fort att surfa
Annars får de kvetta

(Who gives a damn about content?
Porno, chat, Quake, Tetris
Click HERE for a picture of our doggy.
We DEMAND 2 Mb per Second!)  [2MB, those were the days!]

 

Bredband, bredband Halleluja
Bredband, bredband Halleluja
Bredband, bredband Halleluja
Bredband gör oss till ledande IT-land

[ultima volta:] Bredband gör oss till världens bästa IT-land

AMEN!

(Broadband makes Sweden the No. 1 IT-country in the world.
AMEN!)

Text, arrangement, keyboards, vocals: Ladislaus Horatius
Choir: Diana Nunez, Inger Ohlén
Recording, drums, choir: Lasse BeijbomMåste jag ha dator? JA!

Flattr this!

Furniture music, part I

I am about to make a big discovery, or realization — or just statement — about music and listening. We think these two quantities always belong together. Music is something we listen to, and we listen to music. Not so, not necessarily.

I would suggest that listening is akin to tasting in the sphere of food and drink. Of course we often eat without tasting our food, more than in the sense of  “I taste this to see if the hamburger and Coca-Cola are okay, if they taste like they should, like they always do.”

After that, taste no more, ladies. Just EAT.

Eating in music would be hearing. If our ears are open we hear music, but we don´t necessarily listen to it. It´s like eating or drinking something that you are very used to; you merely verify and ascertain that this is what you ordered or bought. But tasting — as in really feeling what the food on your plate tastes like, at this very moment  — does not enter the picture.

Big Mac, fries and a Coke
Full Menu: Big Mac, Fries and Coke

There will be much more to say about this, but I just want to jot down first impressions. Entire genres of music, it seems to me, are not really meant to listen to: techno, folk music (which might be surprising), and (less surprisingly) a lot of modern pop music coming out of the factories. I mean the hit-factories.

Since such “hit songs” are created to offer minimal resistance to our musical “teeth” (they are the opposite of al dente) the hit-makers restrict, cut down and minimize surprises. They want us, the listeners (rather the hearers) to feel “at home” from the start. The song should be like meeting an old friend we haven´t seen for some time. No surprises, just hearty recognition.

“Hit” is actually a wrong term. If these songs at least tried to hit me! No, massage or lull to sleep are correct terms, or, to be a little vulgar (which this music also is, so I am not apologizing) jerk you off in a non-obvious way, so that you hardly notice your own tiny orgasm.

But more anon.

Flattr this!