Att kalla sig poet

Att kalla sig poet: förmätet

Att kallas poet: smickrande

Att skriva poesi: numera en
högst prosaisk handling

Att skriva pekoral: något man
kommer att förstå att vi gjort
efter vår död

(ety en pekoralist, per definition,
aldrig kan vara en levande person)

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *