Idiot- eller geniförklaring

{efter läsning av Esther Vilar}

Hur många fickor har du?

– Tio.

När hade du senast roligt?

– Det är en definitionsfråga.

När var du senast på fest?

– Det minns jag inte.
Jo, förresten, en vän
bjöd ut mig för några månader
sen, men det blev inställt.

När var du senast kreativ,
använde din intelligens?

– För fem minuter sedan,
alltid för fem minuter sedan.

Var god dröj, vi räknar nu ihop dina poäng.

RESULTAT: Du är en av tjänstefolket,
ett arbetsbi.

Själva den idé om det “sanna livet
som du anammat bevisar att du är en tjänare.
Du lever för andra, osjälviskt, uppoffrande, idiotiskt.

Vi gratulerar din omvärld
till dig.

Flattr this!

Vilar + KLF = True

Just discovered a stunning parallel to the also stunning Esther Vilar quote in my text about SEO/MEO, the match coming from an old favorite now being re-read.

Here is the Vilar quote again.

“Take a man like Samuel Beckett. For twenty years he has produced a
series of Godot replicas – and surely not for pleasure. After all, he is an intelligent man. He avoids risk the way an alcoholic avoids a cure. Yet if only he could free himself from his conditioned behavior, he would probably do something quite different. Perhaps he might design planes – the reliable construction of his plays hints at a scientific talent – or grow rare plants. He might even, perhaps, just once, write a comedy. Surely so much success is bound to drive away the depths of despair. It might even turn out to he a success with the public. But no, the risk is too great for a carefully manipulated man. Better go on writing plays about the absurdity of the vital instinct – then, at least, he can be certain of praise.

Actually it is two quotes.

“Once a particular field of work has brought a man success and financial security, it is rare for him to test his abilities in another sphere, attempting to satisfy his curiosity. His supply of praise may be dangerously reduced. Like Miro with his dots-and-lines technique, Johann Strauss with his waltzes, and Tennessee Williams with his plays about psychotic women, he will stick firmly to his successful technique. The risk of attempting to be the measure of his own success is too great for him to take.” (Both quotes from “The manipulated man”)

The parallel might be surprising. It comes form the fantastic “Manual” by KLF. A very very important book that I will return to.

KLF
The KLF quote is not about playwrights but musical artists / acts. The insight is basically the same, the tone possible even more acerbic than Vilar´s

“Once or twice a decade an act will burst through with a Number One that hits a national nerve and the public’s appetite for the sound and packaging will not be satisfied with the one record. The formula will be untampered with and the success will be repeated a second, a third and sometimes even a fourth time. The prison is then complete; either the artist will be destroyed in their attempt to prove to the world that there are other facets to their creativity or they succumb willingly and spend the rest of their lives as a traveling freak show, peddling a nostalgia for those now far off, carefree days. These are the lucky few. Most never have the chance of a repeat performance and slide ungracefully into years of unpaid tax, desperately delaying all attempts to come to terms with the only rational thing to do – get a nine to five job.”

“The prison is then complete…” Ah, great minds think alike sometimes. KLF, however, do not only write about men building their prisons, as Vilar does.

PS: I hate giving advice here but if you are a reader — not just a browser or spammer — I suggest that you read these quotes carefully. They are worth it.

Flattr this!

Vetenskapligt korrekt ändalykt

[Ett kåseri som jag hittade i gömmorna. Skrivet 2008 för Uppsala Nya.]

Vetenskapligt korrekt ändalykt

I dag ska det handla om krig. Men först några nyanser. Det är populärt att tala om manligt och kvinnligt tänkande, men det finns också tjejigt tänkande (fokus på smink, kläder, utseende) och pojkigt tänkande (prylar, teknik, att slå rekord). Låt oss inte utestänga barnen ur tankefamiljen.

Kriget jag talar om är inte uppenbart blodigt. Det kallas Herre på täppan eller kampen om formuleringsmonopolet. Vad är viktigast – det är den yttersta frågan. Ekonomi och pengar? Tekniska framsteg? Konst och filosofi? Andlighet? Den vars fråga får flest röster vinner kriget.

Det är fint med mjuka, immateriella värden, får man ofta höra. Men det mjuka får ändå klä sig i marschkängor för att bli tagen på allvar. Titta bara på tjejmodet. Massor av smink, korsett, balettkjol, men det slutar ändå med Dr Martens-skor. Helt utan hårt det nu inte går (Mel: Csardasfurstinnan). Det skulle bli alltför kvinnligt.

Jag som musiker, filosof, och flummare vet precis vad det mjuka är. Det är inte binärt och det går inte att lägga på våg. Det går knappt att säga i ord, men ge mig en flygel så får ni en demonstration.

Jag sitter ibland i en grupp som diskuterar framtiden. Vi skärskådar sådant som utbildning, infrastruktur, juridik och etik. Det sistnämnda är en mjuk domän. Det är den som ingen riktigt förstår – utan att förstå det. Vi tror att etik är en legal fråga, ungefär som trafikregler. Är det grönt får du gå, är det rött får du stå.

Men etik är inte ordentlighet; ibland är det tvärtom etiskt att bryta mot lagen.

Många obegripliga ord sägs också om det mjuka. Det manliga tänkandet är till stora delar ett mjukt tänkande. Titta på poeterna, kompositörerna, filosoferna, målarna. De var experter på mjukt. Shelley, Chopin, Blake, Dali, Tati – se där delar av det mjuka gardet.

Fast ingen pratade om det mjuka då. Det är när det saknas som det kommer på tal.

“Godhet” och “sanning” kan låta som ett maka par, men de har tagit ut skilsmässa. När religionen och kyrkan hade makten gällde det framför allt att vara en god människa.

Nu när Vetenskapsmannen (vetenskapspojken?) blivit herre på täppan är det inte lika viktigt att älska sin nästa. Varken godhet, samvete eller själen kan läggas på våg, alltså finns de inte.

Viktig är däremot sanningen om smådelarna. Analys, sönderdelning och mikroskop är våra verktyg par excellence. Frågan om god och ond är numera ett fall för polis och rättsväsende, precis som fortkörningar.

Högst på den aktuella dagordningen står att låta schweiziska protoner krocka med varandra. Pang. BOOOM! Ungefär som en bilkrasch, fast MYCKET finare. De stora pojkarna dikterar att inga leksaker ska få förbli hela. Allt måste plockas sönder; det är vetenskapligt korrekt att slita vingarna av flugan.

Nå, om jorden skulle rämna kan vi trösta oss med att vi åtminstone följt den vetenskapliga metoden. Vår ursäkt är klar:

Vi skapade historiens första ISO-certifierade Armageddon!

Flattr this!

Typically boring

What is it that sometimes bores me to death with people, makes me yawn my head off?

Typicality. Being true to type.

I enjoy meeting people a lot but my enjoyment is severely damped by recognition.

Let’s admit it: some of the things we do and say, some of our actions and behaviors, are truly our own. But many things are not; they are just mimicry and imitation, borrowed from our circle of friends, our social class, our sex (typically [fe]male!,) our nationality, our profession, from the city we live in, and even our neighborhood in that particular city.

As I said, I enjoy meeting people but I don’t much enjoy meeting Sweden or America or Hungary or Stockholm or Östermalmstorg.

But that is often what I do, meet behavior that I for the life of me cannot see as individual. I see a unique person in front of me but the clothes, the words, the style and the attitude are typically Swedish, or Hungarian, or Stockholm-ish.

Then I yawn, at least on the inside.

(But we can also narrow down the picture, from the country, city, neighborhood to the individual himself. Predictable individualism is not as bad as predictable national character, but can also turn stale. Our own predictability is unfortunately always easier to live with, in accordance with the Icelandic proverb Everybody likes the smell of his own fart.)

I guess I like surprises. In nature nothing is alike, not two snowflakes, not two flowers. In human nature much is alike, sometimes on the verge of being cloned.

Imitation, rather unintentional, unconscious imitation is the culprit. Of course I know that I cannot ask the world and the people in it to stimulate and entertain me. I mean, how many people find ME entertaining?

I am sure there is satisfaction in imitation, otherwise we wouldn’t do it so much. I just wish it wasn’t so easy to (correctly) guess what Swedes and Americans are going to say next.

svenskt
Toto, I’ve a feeling we’re in Sweden.

Makes me feel like a Google algorithm.

Flattr this!

The We Lie and the I Truth

Look at this picture.

hunger-for-wisdom-500x460Even when we humans seemingly criticize ourselves we flatter ourselves.

Sure, the information lava-river is clear to see, but far from all are “drowning”. Many are swimming, with seeming enjoyment. Especially the younger generation, born into the world clutching a multifunctional iPhone, might feel totally lost without the ocean of information, like fish on dry land.

As to starving and hungering for wisdom, well, in my life I’ve had more opportunities for meeting wisdom seekers than most. And I must search my memory real hard for people who hunger for wisdom. Wisdom, or rather philosophy (not the same thing) can be interesting and fun, to read about, think about and discuss, but hunger for wisdom is a rarity.

Implying that we hunger for it is a flattering untruth. One of many.

The biggest lie is of course our name. Homo sapiens, wise man! No kidding? It was Linneus who gave us this name, and if we want to really walk the talk we should renounce it, abdicate from the undeserved throne.

The good news is that such an act would INSTANTLY make us wiser (and more deserving of the name).

But when did man say “no” to flattery?

Hillary: “We [the USA] are great because we are good”. Who will scream “No, we ain’t! But we can become BETTER if we really try…” ?

And of course WE have not gone to the moon, invented penicillin, conquered space, or figured out the DNA code. Individuals, small groups and bunch of nerds did that kind of thing.

Lone wolfs toil, sweat, create, write poetry, seek wisdom  — whereupon the rest of us, the pack, take credit for it — in the unholy name of WE.

ornament5bI could have stopped here, in a mood of rather bitter criticism. But it behoves me to go on and be more than a critic; a pathfinder.

Is there a path with heart here? I believe so.

All the pretensions and the chauvinistic make-believe of WE (did this and that) could be counteracted with something both simple and radical. Honesty.

All the energy we put into our Truth Games could be re-channeled and diverted into the river of Honesty. We study for truth, think for truth, fight for truth, kill for truth, but we don’t fight and kill for honesty.

Why not?

Because there is no enemy in that war. We just have to come to terms with what we say and admit, and not.

When thinking of honesty — being able to say “I don’t really know what I am talking about, but it sure sounded great, didn’t it…? ” or “Of course I am not as perfect as it looks, hope you didn’t believe that?” or “Sorry for being so damned cock-sure and talking like I had all the answers… while actually I am TOTALLY confused!?!” — I see in front of me a wonderful garden protected by scary, fearful monsters. When you get closer you see that they are made of papier mâché, but you have to get real close for that.

If you keep your distance you will keep believing that the garden is a monstrous place, a nightmare palace filled with Freddies and Draculas and Werewolves.

Probably distance creates this optical illusion. The idea that we should or even could be honest, as a normal state, is so far from us, so foreign and strange that we don’t really let it come near us. Even less do we approach it ourselves.

I am not necessary talking of so called radical honesty. Honesty is enough, is good enough. After the first shock of confronting the monsters at the gate, and seeing that they are meant as tests of courage and mean no harm, we might start to enjoy this pretension-free place. We could put down our weapons, put aside our image management, our image laundering, and simply say:

I am what I am, no less, no more. It needs not defending. I didn’t go to the Moon and I didn’t split the atom. I’m not even interested in philosophy. Happily some people are.

Then we could leave our pretentious claims and our Truth Wars behind us and be on a peacepath.

We would come closer to being Homo Sapiens.

I am SO starved for wisdom!
I am SO starved for wisdom!

Flattr this!

Peace is from Venus

Again and again I return to the subject of peace. (Here’s another text.)

Peace is mysterious. I am not talking about “inner peace” now, but peace on earth. The two are very probably related.

The mystery about peace is that it is a mystery. We don’t what peace is. Small chance that we could find it, establish it and bring it about, without knowing what it is.

How can we have dreamed so much of peace, wished for it, desired it, without understanding what it is?

But wait, what it IS sounds like peace is something definite and delimited, like a piece of coal or a piece of pie or a piece of music. “Peace” is perhaps just a word and a container, and the question is what WE fill it with.

I see peace as a fancy package under a Christmas tree. I open it up and.. it is empty. No, sorry, there is something there. A note, saying “This is not war.”

Hm, I had hoped for more.

Another scenario: I open the fancy package, this time quite heavy. I am sure there is something in it. Yes, a note saying “Balance of power”. And a hand grenade.

So mote it be!
Peace under construction

 

Flattr this!

social media

You are sitting by yourself
You don’t see the other guy
You don’t hear his voice
You don’t smell his after-shave
You are talking with your fingers, not your mouth

And afterwards, you still feel alone
You feel alone if your iPhone doesn’t make a sound in 5 minutes
After five hour’ s silence you have grave doubts about your existence

How is this not ASOCIAL media?

Flattr this!

Den heliga pålästheten

Ett beklagligt fenomen som jag ser speciellt i Sverige. Låt oss kalla det påläst dumhet.

Exempel: Jag talar med någon och använder ett svårt ord. Två vanliga reaktioner:

1) Personen får något simmigt i blicken, säger inget. 2) Personen frågar: Vad betyder det ordet?

Om vi pratar status, vem har högst status här? För mig tveklöst den andra personen. Dels visar hon ärligt var hon står visavi ordet (känner inte till det): ett pluspoäng. Dels lär hon sig ordet när det förklaras; ett pluspoäng till.

Men i Sverige vill man gärna tro att det är tvärtom, att man “framstår som dum” när man gör så [att framstå som dum verkar vara en svensk mardröm storlek åtminstone medium]. Kanske det, i vissas ögon.

Men i det första fallet förblir man dum, vilket torde vara ännu värre. Man är varken ärlig eller lär sig ordet, man bara håller upp en bildad mask.

ShakeHands trnspAv någon anledning synes det väldigt viktigt att vara “påläst” här i landet. Och därmed himla lätt, ifall man har lust med det, att psyka folk. Använd bara svåra begrepp, krydda med lite konstiga fackuttryck och se hur folks ögon blir simmiga.

Tänk om vi kunde sträcka på oss och rättframt stå för vår nivå — vad gäller ordförråd, och mycket annat. Att kunna många ord, årtal och fakta är absolut inget tecken på intelligens eller klokhet, snarare lite nördigt. Att vara ärlig och nyfiken däremot smäller mycket högre.

I Kina sa man allt detta i en enda mening: Den som ställer fråga, idiot i fem minuter, den som inte ställer fråga, idiot resten av livet.

Frågvisdom...
Frågor leder till frågvisdom.

 

Flattr this!

Hela jorden har cancer (intervju med en cancercell)

(En text från 2011, beställd av Nätverket mot cancer.)

[knack knack]

Kom in! Cellväggen är öppen. Jaså, journalist. Ni vill göra en artikel om hur en cancercell lever och tänker? Jodå, det har säkert sitt nyhetsvärde. Man hör ju aldrig min version av saken, bara fiendepropagandan.

Nå, om ni vill höra sanningen som den ser ut underifrån och inifrån så kan jag ge er några minuter.

Jag förstår att ni är här för att observera mig. Får jag ger er ett råd? Observera er själv.

Ni är mycket intressantare än jag. En människa med kropp, hjärta och huvud är fascinerande i all sin perversion. Jag är bara en konsekvens och återspegling. På sätt och vis tittar ni på er själv när ni observerar mig.

Sanningen är rakt framför näsan på er, i den lilla cellen. Small is beautiful, brukar ni säga. Men ni säger så mycket. Jag har för länge sen slutat bry mig om vad människor säger. Hopplösa pratmakare!

Ni kallar er Homo sapiens, den visa människan. Man skulle då kunna tro att ni funderar intensivt över era liv, att eftertanke och filosofi är hörnstenar i er tillvaro.

Men icke. Minsta Möjliga Minimum tycks vara er paroll när det gäller eftertanke. Skäms ni inte för att ta er ett pampigt namn som ni inte kan, och inte ens försöker, leva upp till?

Cancercellen är klokare än ni, mer konsekvent och förnuftig. Men detta vill ni inte höra för det grumlar er spegelbild, stör era illusioner.

Ta er en funderare över hur ni betraktar mig. I värsta, dvs. vanligaste, fall ser ni mig som en anomali. Något som inte ”borde” finnas. Något som är ”fel”. En tabbe helt enkelt. Ett misstag.

I bästa fall ser ni mig som en rebell. Jag hade besök häromåret av en märklig figur, en svartrockare som prompt ville idolisera mig.

Du är min hjälte, O cancercell, sa lädermannen. Du revolterar mot ordning, plikt och konformism. Alla de andra cellerna gör vad man säger till dem. De går till sitt jobb, gör sin anvisade plikt, följer order, slavar under vällingklockan, underkastar sig Systemet.

Men DU, du struntar i lagar och går mot strömmen! Du skiter fullständigt i helhet och ordentlighet. ”Var sak på sin plats” är det värsta du vet. Och jag med!

Svartrockaren ville ”bonda” med mig och hoppades på sympatipoäng. Han ville att jag skulle se honom som en frände, en rebellbroder.

Förvisso, detta var omväxling från den gamla vanliga visan, men ändå dumt. Jag är ingen rebell, men inte heller är jag Djävulen eller Ondskan. Att idolisera mig är lika dumt som att demonisera mig — fast mindre vanligt.

Varför inte se sakligt på det hela? Jag är en udda, konstig cell — och ni är konstiga människor.

Ni försöker vara filosofiska och frågar: Hur uppstod universum? Varför finns vi? Vad är tid? Men vad skulle ni göra om ni fann svaret på frågan? Skulle något ändras? Skulle ni äta en annorlunda frukost, läsa en annan morgontidning? Eller skulle allt vara som förut, med den lilla skillnaden att ni hade en ny fras när frågan om tid kom på tal på cocktailpartyt?

Den viktigaste frågan är “Hur ANVÄNDER vi tiden?”. Låt mig besvara den åt er. Ni sparar den, sen slösar ni bort den.

Har ni tänkt på att även tid får cancer? Kom ihåg hur ni definierar mig: ”Okontrollerad tillväxt som tar över friska celler och sedan drar med sig dem i fallet.”

För att förstå mig, och tid, bör ni förstå hur ni själv hanterar tiden. Eller inte hanterar den. (Hur ni låter den hantera er.)

Ibland talar ni klarspråk av bara farten. ”Jag satt och dödade några timmar framför dumburken.” Det är en halv sanning. Det är snarare tiden som dödar er, en minut i taget.

Titta på bilder av Kronos, tidens gud, där han äter upp sina barn levande. Tid äter människor. Vanor, nycker, manier och tanklöshet äter era sekunder och år. Sen kommer ni och klagar på att ni inte har tid. Den som använder han har.

kronos-ater-sina-barn-jpg
Jag noterar att människor gillar att svänga sig med ordet ”passion”. Det är himla fint med passion. Och en mission bör varje företag med självaktning ha.

Jo, jag har också en mission. Men jag lurar inte mig själv. Jag vet precis vad jag gör i eget intresse och vad som inte är i mitt intresse. Ni däremot lurar er själva hela tiden.

När någon har en ”passion” betyder det antingen att han lärt sig ett inneord eller att han är mer eller mindre manisk i sina tankar. Idéer kommer och går — som moln eller tåg– inget konstigt med det. Men fixa idéer ”fixar” er. Precis som cancer ”fixar” era bröst, er hud och benmärg.

Ni förstår inte de mest grundläggande skillnader. Till exempel relationen mellan del och helhet. Delen är MINDRE än helheten. Den får inte förväxlas med helheten, än mindre kan den vara större och viktigare än helheten.

Ni pekar finger åt mig och säger att jag, cancercellen, löper amok. Men ni har egentligen inget mot amok, bara mot smärta och sjukdom. Ni påstår att jag lämnat min pult i kroppens symfoniorkester och spelar en disharmonisk melodi.

Men hur låter er melodi? Hur förhåller ni er till helheten? Ni har ett fint ord för saken: att tänka och agera holistiskt.

Som vanligt är det lättare att säga än att göra. I praktiken struntar ni i holism och låter allehanda särintressen bestämma hur livet ska se ut.

Den visa människan är så lättlurad. Titta åt höger! ropar en slipad reklamman och alla vänder sig åt höger. IT är framtiden, skriker en annan, och ni sväljer hans slogan med hull och hår. Någon uppfinner mobiltelefonen och strax MÅSTE ni bara ha en sådan. Men tro inte att jag klagar, yuppienallar strålar så fint så, de underlättar mitt jobb.

Ni låter separatistiska särintressen — intressen som växer okontrollerat — styra era liv. Men lura inte er själva; att intressena är stora och mäktiga gör dem inte mindre till särintressen. De gynnar bara en part.

Födomedelsindustrins intressen är inte era. Man stoppar maten full med kemikalier och konserveringsmedel. Det är inte bra för er, eller helheten, men bra för industrin.

Mobiltelefonindustrin har lyckats lura i er att man ska vara nåbar, byta telefon ofta, vara uppkopplad dygnet runt. Det är inte bra för er, ändå gör ni som industrin vill.

Läkemedelsindustrin lever på att folk är sjuka. Tänk hur sysslolös, och fattig, den branschen skulle bli om sjukdomar, inklusive cancer, plötsligt upphörde. Inte bra för industrin, men bra för er, och helheten.

Kemikalier och plaster översvämmar världen. De växer som svampar och ingen kan garantera deras oskadlighet. Men vi lever i The Plastic Age, alltså kör vi med plast!

Gifter, strålning, kemikalier — allt detta är bra för mig och mitt jobb. Men inte för er, inte för helheten.

Börjar ni se den större bilden? Jag är bara er egen spegelbild i livets sjö. Det ni ser i mig finns i er. I ert intellekt, med allehanda tokiga, monomaniska tankar. I ert hjärta, med fixa idéer och impulsiva känslor. I er politik, med särintressen som krigar om tid, pengar och uppmärksamhet, som lobbar för saker som gynnar några och missgynnar än flera.

Era politiker talar så vackert om tillväxt. Men hallå, det är också mitt stridsrop …

Lär er mina synonymer, mina smeknamn. ”Passion” är en eufemism för cancerenergier. Nördighet och ensidig utveckling korresponderar med min natur. ”Särintresse” är ett annat sätt att säga ”cancer”. Och ”partisan” är mitt mellannamn.

Ni vet vad det stod på porten till oraklet i Delfi. Känn dig själv. Men det stod något annat också. Intet i övermått. Bort med manier, obalanserade passioner och fixa idéer om ni vill vara en vis människa. Säg bara NEJ till försäljare som vill få er att köpa en idé som går mot allmänintresset.

Som jag ser det beter ni er som cancerceller, så jag förstår inte varför ni är så arga på mig. Ni blir frälsta, förälskade, förförda — sen är det fritt fram för bilar, datorer och mobiler att tillväxa cancerartat okontrollerat.

Jag klagar som sagt inte, jag säger som det är. Tro inte att cancer bara finns i era celler. Det finns i mänsklighetens tankar, känslor, i ert sociala system, i er politik. Cancer finns överallt på planeten. Och ni är så enögda att ni bara ser den i lilla mig.

Nå, tack för pratstunden men nu har jag jobb att göra. Friska celler att infiltrera, sjuka celler att göra odödliga.

Förresten, får jag läsa artikeln före publicering? Det är trist att bli felciterad. Fast, vad spelar det för roll egentligen? Homo sapiens vill inte höra sanningen, inte den som kommer underifrån och inifrån.

Hur sa? Ni undrar varför jag varit så ärlig med er? Tja, ingen kommer att tro mig ändå. Jag sitter tryggt, ärlighet skadar mig inte på något sätt. För er däremot är ärlighet, handen på hjärtat, något smärtsamt, otäckt, farligt — nästan som kräfta.

ornament5bPost scriptum 2016: Förresten! Jag ser att ni blivit bästa vänner med min kusin Viruset och blivit helt betuttade i allt som är “viralt”. Typiskt er. Ni två är verkligen lika goda kålsupare.

Flattr this!

Noble days

After just two days in an oldish house with no internet: there is something NOBLE about being “off-line”. (Good reason for the quotation marks.)

How come, noble? That is the word that comes to mind. A big word, contrasted by ignoble.

Off-line is of course an extremely biased word. Off-line with what, online with what?

This has to do with being. I am, my being exists, and is aware of itself.  In this I am very much online with important, essential aspects of existence. But it has nothing to with wi-fi or internet. I am online with creation.

Sitting in front of my computer, on the other hand, with 20 or more open tabs in my browser, unless I have two different browsers open (!), and juggling with Twitter, YouTube, Facebook, stats, WordPress and I don’t know how many other balls, is pure confusion. It has almost nothing to do with presence. Writing this post I already feel myself slipping away.

Language gives it away so elegantly. “Surfing the net”. Surfing is an activity done on the surface of water. On-line with the Net — superficiality, forgetfulness, absence.

Or shall we claim that during the minutes and hours we sit with our computers or “smart” phones we are aware of our butt on the chair, our hand on the computer mouse, our eyes riveted on the monitor? Are we there? Or have we forgotten the very room we sit in? If we are not in the room, where are we? Surely we have not teleported to some other room? No, we are still there but we have forgotten it. (And the room has forgotten us.)

The Net draws us out from ourselves. We are nowhere when surfing. We may be in time (now) but not in space (here).

These two internet-free days I was only aware of furniture, smells, old books and wallpapers — and myself. The analog world does not draw me out, or away. It houses me, envelops me, anchors me.

Enough writing. Outernity is sucking me dry.

Flattr this!