What shall we talk about today?

What shall we talk about today? Who or what decides that question?

Often we talk about what others are talking about. And others are talking about what MEDIA are talking about, the so called “news”.

We post a link, thus repeating or replicating something that might have absolutely nothing to do with US, our thoughts, feelings and dreams.

This can be intentional hide-and-seek, keeping up a facade, or it can be unintentional, unconscious killing of time.

But it is more than that. It reinforces the status quo, current thought patterns, feeling patterns and World Patterns.

It keeps the world the same. It freezes life.

Life is a copy machine.
Life is a copy machine.

A world that sorely would need to change, improve and move forward is “kept in place” by all this imitative repetition. How many of us are looking in a brand new direction, pointing towards a new star, saying something nobody has said or has dared to say? Something that comes from within and not from others or media.

Life is like a CD player in Repeat mode; the identical song is playing over and over. The same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James.

We have even been taught to see this is something positive! We say something has “gone viral” — a supposedly good thing. We might as well say “it has gone cancerous”.

So, what shall we talk about today?

Flattr this!

YXHULT -98 (En dröm med Harry)

[En betraktelse från 1998, året då Stockholm utnämndes till kulturhuvudstad. Känsliga varnas; texten innehåller flera autentiska citat av Harry Martinson.]

YXHULT -98 (En dröm med Harry)

Jag drömmer. I en värld som mer och mer luktar popcorn och exotiska korvar vaggar jag mig själv till sömns och drömmer att jag besöker en liten ort någonstans i Sverige. Men se, det är självaste kulturhuvudstaden Yxhult!

I Yxhult betraktar man inte kultur som finkläder i malpåse som grävs fram när främmande kommer på besök. Yxhultsborna är totalt likgiltiga inför den “stora världen”. För dem är det stort nog att gå ut på gräsplanen bakom Konsum och blicka upp mot himlen. Bandbredden är hög; här är man ständigt nåbar, ständigt on-line med livet, utan vare sig mobiltelefon eller modem. Invånarnas liv går i det fina tempot “Lunk”, ett tempo som inte återfinns på moderna hastighetsmätare. Istället för rasande snabb utveckling har man lagom långsam trevnad.

Så här tar stadens borgmästare emot mig:

-Välkommen till Yxhult, vår lilla men stolta stad. Yxhult är en stad utan några som helst attraktioner. Vad ska vi med det till, vi är ju inget nöjesfält.

-Som ni ser har vi inte ens en liten pöl till Vattenfestival. Vi har ingen Karneval, ingen sambaorkester, ingen Yxhultskalaset, ingen Oktoberfest, ingen Dans och Teaterfestival, ingen Spelmansstämma, ingen Folkfest mot Rasism, ingen Tjejmilen, ingen Strindbergsfestival. Ja, vi har ingen j***a festival överhuvudtaget! Vi har inget Internet-Café, ingen långlördag, ingen Globenkopia — det går knappt att uppbringa en jordglob i dessa trakter. (Jag misstänker dessutom att flera av våra invånare fortfarande tror att jorden är platt…Tja, det är vackert så.)

-Rocktåget stannar inte här, järnvägen las ju ner redan på sextiotalet. Man får resa flera mil för att hitta någon som vet vad cappuccino är för något. En gång hade vi en besökare som talade om IT men han reste illa kvickt, mumlande något om radioskugga. Vi har, gudskelov, ingen berömd staden son. Vi har INGENTING att fira!

De kammade löss på en tidning, det var deras vinterkvällsnöje — så skulle Harry Martinson sagt om Yxhultsborna.

Förlåt, var det någon som sa “Stockholm”? Vad har Stockholm med kultur att göra? Nej men se, där kommer ju den gode Harry! Så trevligt att råkas, och i Yxhult av alla platser. Säg mig, broder, vad anser du om Stockholm egentligen?

–Får jag vara helt ärlig tycker jag att Stockholm är en skrytstad, en internationell bankettstad. Staden för Sveriges folk är den inte mer, snarare den tveksamma, halvt osjungna folkvisans fiende. Stockholmarna liknar en jättestor skolklass som kommit till staden vid Mälaren och sedan aldrig blev vuxna livet, utan fortsatte att låta sig föras runt, runt, runt på en evig ringlinje.

Javisst, missa bussen! Men hur ska det gå för det stackars landet Sverige?

–I Sverige har det uppstått en väldig folkgrupp som inte alls förtjänar att bli klassificerad. Ett indifferent folkslag, inflyttat landsortsfolk som urartat till stadsbefolkning. Som jag ser saken upphör nationalmedvetandet den dag inflyttaren till staden börjar skämmas för bondavträdet och förfinar sig i staden utan att därför skaffa sig själ eller odla sin smak.

Tack för att du finns, Harry. Vill du säga några sista ord innan jag vaknar?

–Ja. Att älska sitt land är att dröja vid vad det har att viska. Den sanna människan finns bara i den fattigaste enkelheten.

Nu skakar någon på mig och jagar upp mig ur min ljuvliga dröm. Förlåt, vad sa? Stockholm — årets Kulturhuvudstad? Det måste vara ett skämt!?

De kammade löss på en tidning.
De kammade löss på en tidning.

Flattr this!

Reading and its dangers

I have a somewhat double attitude towards books. I used to love them, now I try to keep a safe distance.

What about reading? There is something very strange about words. They make an imprint on our mind and psyche, but the whole thing is like a chalkboard. You write on it, then you erase what you have written.

Words somehow both write (on the paper that are us) and erase (the words just written). The mind seems to be a mini blackboard, with very limited space. The reading in a quotation book shows this; read ten great thoughts and try to remember the first one. Gone, erased, it has left room for new, later quotes.

This seems to lead to the conclusion that if we really want to GET something we should sit with it, stay with it, don’t go anywhere else.

I suppose this is what is called “meditation”. It can also be medication against all the centrifugal, restless thinking and thought-chewing that many of us are occupied with

One thought at a time — enough. Watch out for the dangers of quantity.

Flattr this!

Peace!

Peace is on my mind. Often. In many senses.

One of the too seldom asked questions about it (we need more questions about peace and fewer cocksure theories, answers and assertions) is “Why is peace so relatively unattractive?”

To which one could answer “Is it?”.

Yes, it seems so to me.

Compared with what?

With war, conflict, complication, competition, contention. And also with debate, quarrel, controversy and argumentation.

We forget, don’t even know, or don’t even mind that debate is related to “batre” (to beat, think of battery and drums). To beat somehow seems more interesting than to embrace and hug. And so war remains more “interesting” than peace.

But there is here a very grave and (literally) fatal misunderstanding of peace and harmony. We think that without competition and complication life would be dull and boring. And deep inside we panic at the thought of boredom. “Anything but that…! Any complication is better than boredom.”

complicated
Complicated and interesting.

However, it might be that we haven’t looked closely enough at harmony. We haven’t yet discovered its fascinating — and at the same time peaceful — nature. We are stuck with the competition-model, the complication-fascination and the war-box. It is SO hard to think outside of it.

And yet, we do have a wonderful example from which we can learn: music making.

Look at how it is done. Two, or four, or even two hundred musicians are playing and singing. They are all different; individuals with their own taste, ideas and philosophy of life. This does not create conflict.

They are performing the same piece, in peace.

They willingly follow the conductor (this does not create conflict), willingly listen to each other, willingly subject themselves to the common goal (Symphony no. 4 by X), they willing serve (without any servility).

Nobody tries to outdo the others or reach the finishing line first. This is not competition, this is concord. This is peace, but of the lovely, harmonious and interesting kind. Nothing boring about it.

This kind of peace is very natural and even taken for granted in music making. It is not so in life in general, not in our collective life, often not on a personal level.

Our motto is: It’s complicated /competitive / messed up. And we often like it that way, again as a refuge from Boredom.

If we but could clearly see the qualities of concord, understand and realize that Harmony and Boredom are different things, we would take important steps towards peace, collective as well as individual. What a wonderful world it would be.

So mote it be!
So mote it be!

Flattr this!

Till snabbhetens lov

(Artikel publicerad i tidskiften 00TAL, någon gång på 00talet.)

Filosofen Ladislaus Horatius är förmodligen en av långsamhetens mer färgstarka förespråkare. De flesta minns honom kanske som personen som drog i snabbtåget X 2000-s nödbroms för att det gick för fort i tillvaron. Men när 00TAL bad honom beskriva långsamheten tog han givetvis tillfället i akt och riktade uppmärksamheten mot dess motpol snabbheten.

–Det faktum att jag talat väl om och försvarat långsamheten under snart sju år har grumlat och förmörkat synfältet, delvis även för mig själv. Därför vill jag nu rikta ljuset mot snabbhetens kvaliteter.

När vi talar om snabbhet talar vi om tid. Tempo = tempus = tid. Tid är tempo. Men tempo handlar inte bara om hastighet. Översätt tempoangivelserna på en metronom. “Largo” betyder brett, generöst. “Andante” gående, promenerande. “Allegro” glatt och livligt. Tempo anges alltså verbalt som känsloläge, som omätbara emotionella kvaliteter.

Hastighet (bpm, slag per minut) handlar om kvantitet. Snabbhet och långsamhet handlar om både rena hastigheter och omätbara kvaliteter.

Detta ser vi i talesättet “skynda långsamt”. Jag översätter det med “snabbt och lugnt”. (Vilket påminner om ett annat talesätt: grace under pressure.) Snabbt och lugnt är ett önskvärt läge. Mera vanlig och mindre önskvärd är positionen “skynda snabbt” (snabbt och stressat). Också vanlig, i denna tid av mikrosömn och stjäla-sig-en-stunds-vila, är varianten “slöa snabbt”. Varianten “Slöa långsamt” är svår att finna i ett protestantiskt land som inte förstår siesta men bara alltför väl nolltid och busybody.

Långsamhet är ingen patentmedicin. Jag brukar säga att det är lika dumt att vara långsam bara för att vara långsam som att vara snabb bara för att vara snabb. Men mindre vanligt.

Däremot kan faktiskt snabbheten fungera som medicin. Det finns många goda skäl till att vara snabb. Och detta menar jag inte som en uppmaning att följa strömmen, snarare att återgå till ett bortglömt och misskrediterat ideal. Titeln på James Gleicks senaste bok är “FASTER: The Acceleration of Just About Everything”. Except people, vill jag tillägga. För medan förvisso tåg, datorer, mat och generellt teknologi har blivit snabbare har människan tappat fart rejält.

Hastighet anknyter till fasthet anknyter till balans. Den som är långsam kallar vi slö, den snabbtänkte är skärpt och vass. Vi kunde likaväl talat om en kniv, ömsom slö, ömsom skarpslipad. Att vara en skärpt person är att gå på knivsegg, att vara balanskonstnär. (Och balunskonstnär. Hur var det Cocteau sa? “Takt handlar om hur långt man kan gå för långt.”) Är du skärpt är du en lindansare; du gungar och oscillerar men aktar dig noga för att falla ner i lufthavet på höger och vänster sida. Din balanserande stång genomborrar det förflutna och framtiden men du håller dig envist kvar på linan — nuet. Detta kräver snabbhet, vilket till stor del handlar om snabba reaktioner.

Observera en ackompanjatör. Han får inte inse efter konserten att hans sångare ville sjunga i ett annat tempo. Det måste han notera och reagera på omedelbart, i realtid. Däremot kan vi tänka tillbaka på en fest för länge sedan och inse att vår samtalspartner faktiskt satt och … förolämpade oss! Efter flera år trillar myntet ner. Det är förlåtligt, men det är inte skärpt. Det skulle aldrig tolereras hos en musiker. Vara skärpt = vara lyhörd = vara närvarande = leva i nuet = vara snabb.

Etik och etikett har mycket med snabbhet att göra. Praktisk etik i betydelsen civilkurage handlar om att göra det rätta utan dröjsmål.

Snabbheten gäller perception lika mycket som handling. Takt och god ton är att omedelbart uppmärksamma en social dissonans (till exempel att någon står övergiven på en fest, eller saknar dryck i glaset när det skålas), och att lika snabbt skrida till handling för att neutralisera dissonansen. Etikett är etikens lillebror.

Emotionell intelligens handlar, eller borde handla, om snabbhet. Att direkt gå till problemets eller medmänniskans kärna — rakt, snabbt och utan omsvep — är en emotionell, existentiell talang. Snacka inte så mycket skit, spela inte dum, cut the crap — borra dig snarare snabbt ner mot pudelkärnan. Detta hjälps ibland på traven av alkohol. Efter arbetsveckans formella och konforma tänkande är det skönt att åtminstone för några timmar bli skarp på krogen. (Berusning är — Baudelaire skulle hålla med mig — också ett slags skärpa. Att man ofta trillar av linan är en annan historia.)

tillsnabbhetenslov-600x688

En snabb sportbil behöver inte vara bättre än häst och vagn, men “snabbare” indikerar generellt “högre”. Sopranens toner har högre frekvens än tenorens, vilket har setts som ett tecken på kvinnans överlägsenhet. (Och visst jobbar jag hellre med sopraner än tenorer.) En andlig guru har snabbare vibrationer än en IT-guru. Swami Vivekananda sa att en smart person kan uppnå nirvana på sex månader. Även om det inte är “smart att vara snabb” så krävs det snabbhet för att vara smart nog att kunna bli upplyst på ett halvår.

Mina neuroner får spurta när jag räknar med papper och penna, jämfört med miniräknare. All den snabbhet som omger oss handlar snarare om människans rekvisita än om människan själv. (Gränsen som dras blir dock alltmer suddig.) Vi är stressade men saknar pigga ögon. Vi programmerar snabbt men har fortfarande inte listat ut frågan till svaret IT. Vi har lyckats spränga själva ljusvallen, men har vi existentiell koll nog för att ge bra svar om en fé skänker oss tre önskningar? Vet vi vad vi vill? Vet vi vad vi sysslar med? Carl Bildt har sagt: “Internets utveckling är en utveckling som styrs av alla och ingen.” Noll koll, alltså.

Vi ska akta oss väldigt noga för att förväxla snabbhet med friktionsfrihet. Friktionsfrihet är ingen sport. All djuputveckling och likaså all sport, utom kanske curling, handlar om att övervinna svårigheter och friktion. Ej om att ta bort friktion. Men våra våta teknologiska drömmar handlar just om friktionsfrihet. Att gå till en telefonkiosk sliter på lederna. Svaret på problemet är mobiltelefonen, med vars hjälp vi kan stå HELT STILLA och telefonera. Än så länge måste vi fortfarande lyfta luren och röra på munnen, men våra vetenskapsmän och uppfinnare ska nog kunna minska även den friktionen så småningom. Handsfree är ett steg på väg. Thoughtfree kommer nästa år. (Hur var det Cheech och Chong sa? “No brain, no pain.”)

Den nya ekonomin och e-handeln handlar också om att eliminera friktion, kostsamma mellanled, kurvor i vilka man måste sakta ner. Alltså stänger vi postkontor och banker. Luftmotståndet på Internet är minimalt, småprat med trevliga kassörskor (en ineffektiv förlustpost) finns inte heller. Friktion är olönsamt, det har vi förstått. Men den ger oss också bättre grepp om terrängen. Att gå till posten och småprata om ditt och datt kan synas meningslöst. Det är också mänskligt. Jag känner mig inte fullständigt som en komponent på ett löpande band. Jag gör civilt luftmotstånd. Och vad vore sex utan friktion? Menlös halkkörning.

Max Frisch slog huvudet på spiken när han i Homo faber skrev: “Teknologi handlar om att så inrätta livet att man slipper uppleva det.” När vi alltmer strömlinjeformar tillvaron ska vi påminna oss om att den yttersta glidmedelsinsmorda komforten heter koma. Draken lyfter i motvind. Friktion är synonym för LIV. Fatta det. Snabbt!

Flattr this!

Your choice (is your truth)

Behold,
I give you
my finest gift:
free choice

Now choose!

I give you a kitchen knife.
Will you cut your bread
or kill your brother?

I give you a library.
Will you study Socrates
or browse a best-seller?

I give you Internet.
Will you culture yourself,
discover the world and yourself,
or kill time?

Will you navigate
in search of deep roots,
or surf the surface
to tell everybody about
your tasty dinner?

Will you choose truth or trivia?
What is important or what is “fun”?
Will you give your gifts to the world,
or your selfie to the world?
Will you dance to a different drummer,
or a drum-machine?

Your choice is your truth.

Flattr this!