Det gångna 2015

En text på svenska, till viss del för att återknyta till det som nu är lämnat. Språk är som kläder, man kryper ur vissa, kryper in i andra. Man inte bara ser annorlunda ut, man tänker och känner sig annorlunda också.

Jag har skrivit så många ord på svenska, inte minst som kåsör, så jag har skaffat mig svenska “språkvanor”, vilka alltså inte bara handlar om språk utan om attityder och beteende.

Så vad säga om det gångna året? Och varför? Massmedia älskar den här slutliga utvärderingen, att göra kavalkad av årets händelser. Ett visst underhållningsvärde, viss hjälp för oss med dåligt minne (fast värdet i att erinra sig katastrofer och kriser kan ifrågasättas), ett visst perspektiv på mänsklighetens utvecklingsnivå. Därför.

Allt detta kan appliceras på mitt år. För det första kan man säga att det varit ett år av inåtvändande. Det där var ett fint ord, för det indikerar samtidigt riktning, svängning och resa. Man vänder inåt, man vänder åter.

Mitt intresse för “världen” och dess förehavanden, inte minst dess dumheter och problem — som jag förr älskatt att kattlikt observera, syna och kritisera — har krympt till en tummetott. Jag har kanske inte blivit världsfrånvänd, snarare omdefinierat “värld”. Medan världen förr var stor och global (och handfast materiell) har den nu blivit mer en liten täppa med grönsaksodling. Detta kan låta som ett krympande, det är också samtidigt ett växande, för den stora, globala världen är i själva verket mest en tanke, så länge som man främst läser och hör talas om den. Inte en realitet. Mina egna grönsaker är en realitet, och de sträcker sig på sätt och vis mycket längre bort, och högre upp, än alla nyheter om “världshändelser”.

Det där var ett långt stycke. Den kan kort sammanfattas till “mind your own business”. Det är det jag börjat göra, bättre sent än aldrig.

Rollen som samhällskritiker, något som jag mycket aktivt påtog mig med start i boken “Offensiv nostalgi”, känns dammig. Nytt rollhäfte behövs, nya repliker behöver skrivas eller bara improviseras.

2015

En mycket konkret sak som hänt i världen (sic) 2015 är att jag blivit på sätt och vis hemlös. Sverige är inget hem längre. Dels har jag ingen bostad där, men jag har inte heller någon hemkänsla där.

Detta behöver inte vara något dramatiskt, så blir det ibland. Man tröttnar, sliter ut skon, och går vidare. Kanske barfota ett tag, eller så tröttnar man helt på skor, vill inte längre ha något med dem att skaffa utan nynnar på Povel Ramels melodi.

Att skriva denna text på svenska är därmed en märklig upplevelse. Svenska är ju mitt bästa språk, den jag behärskar bäst, den sjö jag simmat längst i. Men nu tar jag mitt upp ur vattnet och övergår till engelska, ett språk där jag har mindre erfarenhet, färre språkvanor, större fräschör, mer möjlighet att skapa något nytt, där jag inte dras tillbaka av mitt förflutna, min offensiva nostalgi.

Det känns naturligtvis (också) härligt att falla tillbaka på språket man väl behärskar, där man får till de rätta nyanserna och valörerna. Men så skönt ska vi inte ha det. Ett fall är ett fall, om än ett skönt fall.


Det gångna året har varit som en sträng men rättvis lärare. Den gamla sorten, den som slår en med linjal, eller något ännu vassare. Först blir man förbannad “Vad gör du, ska du slåss…!!?”. Sen, när sveda och ursinne lagt sig, börjar man fundera på om man kanske förtjänade stryk. Och vad “stryk” egentligen är. Vad “lidande” är. Vad man själv är, och varit.

Och då börjar svedan kännas nästan som kärlek. Åtminstone om man med kärlek menar något som knuffar (sparkar, om man är motsträvig) en vidare till nästa steg. Ett steg som man varit mogen för ett längre tag, men som man förhalat och skjutit framför sig.

En vishetslärare sa: Alla opponerar sig mot lidande, ingen protesterar mot ignorans. Det kanske borde vara tvärtom. Att vi inte accepterade vår ignorans, våra dumheter, vårt oklara tänkande och grumliga synfält, däremot var beredda att bära den smärta som är en konsekvens av ignorans och dåligt tänkande.

Låt mig också tillägga oärlighet.

Ärlighet, syns det mig, är något av det högsta en människa kan prestera. Vi prisar ofta sanningen, hela discipliner och domäner skriver SANNING på sina banér. Men yttre sanning kan vilken som helst idiot med ett bra uppslagsverk skaffa sig. Få av oss mäktar däremot med att vara riktigt, totalt ärliga. Inte nödvändigtvis offentligt, i en blogg eller TV-soffa, utan inför oss själva.

Förresten, hur vet jag att det är få? Ett antagande bara, en misstanke. Egentligen angår det mig inte hur många eller få som är ärliga; med min mindre (större) värld är det bara MIN ärlighet som är essentiell. Vad andra gör är inte min sak, vad samhället ägnar sig åt… jovars, jag tycker nog fortfarande att det är min sak att inkomma med rapport om vad jag ser, men inte på bekostnad av vad jag ser inuti mig.

Jag kommer nu på mig med att skriva alltför flyhänt. Det svenska språket rinner alldeles för lätt, jag fyller sidan med svenskismer utan att behöva verkligen tänka. Inte bra.

Så det gångna året avslutas nu. Ett år av lidande, skapat av ignorans och högmod. Men vänta… det är ju flera dagar kvar på året! Än kan det få ett riktigt happy end .-)

Det önskar jag er som läser detta. Happy inte i betydelse fri från lidande utan krympande av ignorans, och “gott nytt år” inte i betydelsen nya händelser och ting utan nya insikter.

Det är i alla fall planen för mitt nya år.

Flattr this!

Dangerous diary

I pass a shop window and what do I espy there? A warning against keeping a diary. Apparently it can kill you!

Well, almost.  I thought it said “Diarium” but when I look more closely it says “Djarum”. Which is a cigarette.


I don´t smoke, haven´t been able to start the habit (tried for years), but I sure would have bought this package if it really was called “Diarium”.

I might buy it anyhow. Seems this is a clove cigarette, perhaps easier to get addicted to than the regular ones.

And when I find the following on YouTube, I, avid for tasting — wine, cheese, perfumes and especially music — realize that there is such a thing as cigarette tasting.

But I only give him 3 of 10 for smoking in a car.

So, keeping a diary still seems to be a non-lethal pleasure. I´ll continue for a while, trying to keep it short to get a tasting (not eating) effect. As our cigarette reviewer says: “That cinnamon one, I didn´t really like it but it was a great experience.”

Thus speaks a real taster!


But of course there are dangers with keeping a diary.

A tempting illusion: there is some intrinsic value in writing things — almost anything, an association or flimsy reflection — down. Actually it can be a way of losing values.

Writing something down is often a way of getting rid of it.  Like going to the toilet. That explains the pleasantly surprised reaction to older texts. “Did I really write that…? I am impressed.”

Maybe you shouldn´t be: you managed to forget all about it. Retaining all small and large insights one has had, now that would be impressive.

Flattr this!

Christmas (touched by a non-commercial feeling)

Many of our holidays are family-dependent; without kin they are, if not empty, somehow less enjoyable. This doesn´t mean that if you have a large or even small family, holidays are automatically enjoyable — they can be torturous (speaking from experience). But at least you will be without that lonely feeling that family-less people are prone to. At least you will not be bored. Just check out all the family drama in Bergman movies.

Some of us go deep into the meaning of Christmas, put it into a larger context. Some only see it as a reason to connect with family, give and receive Christmas presents, make money on people buying Christmas presents, or simply an excuse to (over)eat. I mean, I´ve never felt as full as at the (admittedly fantastic) “julmiddagar” that my dear publisher David used to hold at Hotel Grand in Lund, Skåne.

Without intending to I happened to be drawn into a julbord yesterday, very far from Lund. And I noted that without necessarily involving religion, family or food orgies Christmas can be a moment of friendly, positive and warm energy. I was, guards down, touched.

May you who read this be similarly, or differently, touched by the “spirit of Christmas”. Touched by a special, non-standardized, extra-ordinary, non-commercial feeling.

The spirit of Christmas
The spirit of Christmas?

Flattr this!

Centrifugality (fun and food)

To move away from the center, this way and that — and look, over there! – can be a most enjoyable sensation and feeling. I know it well.

As everything else, it also has a dark downside. If I were a bird I probably wouldn´t think much about it. I would fly to this bough and that, park on this tree and that park bench. But now I am a human, Homo sapiens, and there´s more to life than flying in different directions.

The directions and rays can be collected and directed in one specific angle. This is not longer a Free as a bird, happy go lucky-thing, more like a Let´s save and put money in the bank-thing.

One could say, it is not a Grasshopper but an Ant thing.


As I young child I read this fable (La Fontaine) and, without much reflection or doubt, identified subconsciously with the song and dance man: the grasshopper.

The fable in short; the grasshopper sings and makes music all summer long but when winter comes has no food. He then goes to the the ant, who has been constantly toiling toiling, to beg for food….

“What were you doing at the warm season ?
She asked this borrower.
— Night and day, to anyone
I sang, please you if it may.
— You sang ? I’m delighted :
So, go on and dance now.”

One could compress the whole thing into a short question: Food or Fun?

But actually centrifugality is not only fun. It is not the same thing as music or dancing. What centrifugality hinders or stops is building. You cannot (at least I cannot) dance a castle into reality. It has to be built stone by stone, which demands consistency and dedication, day after day.

So how to get out of this binary cul de sac, this choice between two evils (fun without food versus food without fun)?

Tim Ferriss has a great, balanced view on this (and many other thing). He suggests mini-retirements.


Tim Ferriss: Why You Should Take a Mini… by FORAtv

I quote from another page:

“Though similar to a vacation or a sabbatical, mini-retirements differ in some key ways:

  • A sabbatical is a one-time event. Mini-retirements are meant to recur throughout a lifetime.
  • A vacation is short, and often involves a tourist lifestyle with little immersion in a new way of life. A mini-retirement is long (one to six months), and allows one to fully participate in his new environment.”

So, the idea of mini-retirement seems to put an end to the old dichotomy between ant and grasshopper. You can dance and still have food for the winter!

However, this is not exactly the same as centrifugality and centripetality. The latter has a lot to do with inner peace, with being collected, calm, reflecting, with choosing “deepband” rather than broadband.


One more thing. The distinctions between regular retirement, sabbatical and vacation are worth pondering.

Regular retirement mean the end phase of life, you are winding down, you are out of circulation, old, worn, have not much to look forward too. Sabbatical, as the quote says, is a one-time event, at least not something recurrent. And vacations, well, some say that after many a vacation you need a vacation…

Perhaps what your really need is a mini-retirement. (The touristy aspects of vacations I certainly find tiring and exhausting. And very centrifugal.)

This subject is clearly not exhausted. Will come back to it, God and (centrifugal) Winds willing.

Flattr this!

Harmony? Boring!

When I hear the word “boring” I think of the excellent TV-series “Sherlock” with Benedict Cumberbatch. Sherlock, as he is portrayed there, is really a character: outlandish, brilliant, weird, nerdy.


“Harmonious” is hardly a word I would use, though.

When I have something to print, which often happens, I go to a print shop run by some Arab guys. We have developed a warm feeling between us. Especially one of the boys (he can be around 30) is SO simpatico.

When I had an errand there today I noted, more than usual, his harmoniousness. It´s not like he is saintly or holy. It´s that… things are in place. There is a lack of neurosis, he has a natural and warm smile, is soft spoken without sophistication, friendly but un-businesslike (even though he is in business).

Being near him I saw myself clearer. Saw my disharmonies, how much more like Sherlock I am, complicated, complicating, looking for originality, having moments of genius but even more moments of boredom.

If you ask me: Would you like to trade lives with the Arab friend? [always a good question to ask when admiring somebody] I would probably say “no”. No. His harmony is his, and my (to speak PC-lingo) “differently harmonious” life is mine. But I am opening up to what he has and is, appreciate it more, not saying “boring” about it.


Complication, what a seductive quality that is for some of us! Some individuals, but also some groups and even whole domains.

I am thinking of how uninteresting and even prohibited harmony has become in the domain of modern music. Disharmony, dissonance, augmented fourths and major sevenths, clusters, etc. have all become normality. I suspect the same goes for modern poetry, though I have little contact with it.

Generally, in modern art disharmony and complication are not only more interesting but somehow also finer and on a higher level than harmony. Going astray is “better” than never leaving your home, to be alienated is more “cultured” than being happy about the world.

Oh, how I recognize myself in this. Now I begin to see that I am actually trendy, in harmony with this disharmony – though tiring of it.

I need to print more documents to get near that Arab friend and have some of his niceness rub off on me.

Flattr this!

The voice is the mirror of the soul

I am lying on a bed, getting magnetic treatment for my back. I am surrounded by voices, mostly old, some slow, some energetic.

A voice in particular captures my interest. It is a women, around 50 or 60. I can´t see her but, strangely, I can see her. Her voice paints a picture for me.

This is not a scientific experiment so I cannot verify that my impressions are true. But for me it is interesting enough that from a mere voice comes so many impressions.

“Mere” is a way to put the voice down, subordinate it on the ladder of the senses. You are supposed to see so much in a person´s eyes — the “windows of the soul”. Generally, the visual sense is supposed to give us rich information about a person´s psyche. But possibly we are underestimating the role of hearing. I think I have been doing that, even though I am a musician with a trained ear.

While I follow this woman´s voice with great interest I ask myself if I am just making things up. Or maybe I can really hear her character in the vibrations of her speech: A certain cynicism, control of others, coldness, the color grey, a scheming trait — this is what I fathom in her voice, the mirror of her character.

I will pay closer attention to voices forthwith.

Flattr this!

Technology – presentation

William Shatner wrote a series of science fiction novels called TekWar. I haven´t read them but have seen several episodes of the TV version. Great sci-fi.

The premise in TekWar, according to Mama Wiki: “The 23rd century universe is centered around “tek“—an illegal, addictive, mind-altering digital drug in the form of a microchip.”

My take on technology has a lot to do with “tek”. Technology is certainly not illegal — how stupid it would be to prohibit one´s best cash cow — but I believe it is addictive, mind-altering and often acting like a drug.

This may sound like a Luddite attitude, which is partly true. The bright side of the coin is also there of course, but since most everybody and his mother company is looking, if not staring, at that side, I will look at the other, dark side, to point out that technology has become an idol and an object of worship and fetishism, this in our “scientific” age.

(A link to Tekwar (1994) on YouTube)

Flattr this!

Thank you for the music

Another day, another song – this time a setting of a poem by Dan Andersson. Three hours is all it takes.

Since I compose so seldom I forget what it´s like to be in the stream and flow of inspiration. The wave carries me…

A happy feeling, this. It calls for thankfulness. Thank you, muse (both the earthly and heavenly kind).

I am nothing special, in fact I´m a bit of a bore.

 

Flattr this!

Return of the muse

[Return, as in returning from the kitchen or bathroom. My muse has never been away for long.]

Yesterday I wrote a song, which has not happened for a long time. A short melancholy poem  (by Edith Södergran), 2-3 hours of work, and it is finished.

I am reminded of the rather bitter composer Allan Pettersson who complained in TV that if people had let him come closer to a piano more often, he might have turned out a Lied collection worthy of Schubert. Well, that´s hard to prove, but I recognize the sentiment. In my case, however, there is no lack of piano, rather a lack of fire and energy.

However, one song can lead to two, then three, and who knows where it ends? To paraphrase the underrated and often cruelly mocked Barry Manilow (to get very far away from Pettersson): all it takes is one song.

Flattr this!

Kitchen dandy

I approach him in the interval, between the first and second acts of Lohengrin. (No, I didn´t stay for the third. Enough is enough.) I noticed him right away when he entered the balcony. Two scarfs, a strange thing around his neck, the look of a dandy.

I go up to him: Hey, you look so elegant. He shines, and tells me about his clothes. He doesn´t call himself “artist” and the word dandy seems unfamiliar to him. But he has a female tailor, he tells me, and then recounts where all the stuff he is wearing come from. He is like a kitchen on two legs! There are spoons and strange forks sewn into his apparel. Seems that Italian Alessi cutlery is not only elegant, it is wearable, too.

He might not be an artist but he sure is a character. In another culture and time he might have be the center of attention, and conversation. Here at least he is the center of my attention.

I should have taken his photograph, or at least asked for his name or email address, but I didn´t. You just have to imagine him.

Flattr this!

If I were on Facebook (the joy of sharing)

One of the boring things about not being on Facebook is the loss of the instant (more or less) joy of sharing.

Having found a great picture, article or video, and having thousands, or let´s be modest, hundreds of FB-friends shout “Wow, what a incredible thing that was!!” creates a nice (impressive might be a better word) energy.

You throw a stone into the pond of “social media” and huge, splashy waves spring out from the center. You play a sonata in a church with great acoustics [I did that some years ago, it was as if the best reverb in the world was turned on).  You yodel into a mountain range and never-ending echoes are thrown back at you.

= a clear connection between give and get back.

So what would I like to share if I was on Facebook? Right now this video, and this comment about it:The world has gotten old and many, many people have ruined it by giving immorality a baad name. Here the good name is restored in joyous Broadway gold rush manner.

Flattr this!

Change of tone

Sometimes people get hoarse, sometimes they lose their voice entirely, sometimes especially singers find something new inside themselves (perhaps thanks to a new teacher) and start to flower in grand style.

I like to think that my voice has softened. I´ve often gotten compliments for my speaking voice. You have such a radio voice, etc.

But it´s not my speaking voice I am talking about, but my human voice. I may be soft-spoken but I am not soft-thinking. The harsh mode, the stern, severe and austere critical tone has been my hallmark.

Now I see good reason to change it. Actually, life has changed it for me (one does not change a long-standing pattern for any old reason).

I don´t remember who said it, “try to grow straight and life will bend you”. That might sound harsh and severe. But consider another quote, by Gaudi. “There are no straight lines or sharp corners in nature. Therefore, buildings must have no straight lines or sharp corners.”

I also don´t want no straight lines and sharp corners. Water and plant, not stone, is my new ideal. I want to be a Gaudi balcony!

However, since I don´t want to turn into a daffodil, l reserve the right to shout (KATSU!!) and scream at appropriate moments.

Keep in mind (or put in mind) that Bach´s first Prelude in Das wolhtemperierte Klavier consists of two thirds dissonance, yet is it one of the most harmonious pieces there is.

Flattr this!

Genius

I used to love this word, genius. Partly because I considered myself one and partly because the word had a wonderful ring to it: exotic, wild, unpredictable, ill-mannered and fantastic at the same time.

We also had a good start; my first contact with the idea was clearly exiting. It came from an old Hungarian book, a translation of Lombroso´s Genius and Insanity. I read this book — full of wild and weird anecdotes, showing how close the madness of the madman is to the madness of the genius — when I was not much older than ten.

The book somehow made things like hypersensitivity and eccentric emotions excusable, even logical. A romantic poet who, when not getting praise for a poem, rushed headlong towards the fireplace, to crush his own head; that was the kind of wild behavior I longed for, dreamed about, but never saw anywhere around me. Not in Tranås.

But through my many years in Sweden, the country with the local god Jan T. (who severely disproves of the exotic, the wild and the fantastic) I gradually learned not to love genius or even to use the word overmuch. I cut myself down to size, Swedish size.

Why am I writing this now? Because tonight when leaving my current watering hole (a combination of café, bookstore and wine shop) I picked up a book by Salvador Dali: Diary of a genius. I was reminded of my old love for outrageous, outré Dali, and of my former delight in the word.

It is no longer a question of Sweden having stolen an old love — the affection for genius — from me. I see that the kind of genius Lombroso wrote about, very fascinating and weird indeed, is something that is not really worked for, or payed for. It is the result, more or less, of experiences and talents gotten in earlier lifetimes, that are now running wild in this lifetime. I can still be fascinated by that, but I don´t admire it any longer.

Still, the absence of people like Salvador Dali or Sebastian Horsley definitely makes life more boring, grey and predictably dull. They not only had entertainment- and shock.-value (everybody can see that) but also called into question our cherished normality, about which Wilhelm Reich have written words in flame in “Listen, little man“.

They were also good looking and successful, which in some people´s eyes (not in mine) disqualifies them. The “suffering genius” exists, but it also takes a kind of genius not to suffer.

Here are two videos exemplifying these sane madmen that Lombroso surely would have written about, had he lived later. Interestingly, both videos are in some way commentaries on CMC, the Continent of McDonald’s and Coca Cola.

I like especially what he says about him not being eccentric at all. “A real character knows that he is pretty much exactly the same as everybody else. “

Flattr this!

The Parable of the Charger

Imagine that you are on vacation or visiting a new country. You did not forget your laptop or your two mobile phones, but in your haste you DID forget your chargers. All three of them.

Of course a laptop or a smartphone works without charger. For a while. But after that “while” they are dead, you could have just as well left them at home.

We react differently to this, of course. Last time I discovered that I had not packed my mobile charger I was confused for a while. Then utterly relieved.

— Yes, that´s easy for you to say. I am sure you do not have a steady job where people need to reach you. But we others do!

Hello, “others”! True, I don´t have that kind of job. But if I had, I could have enjoyed that state of inaccessibility even more. It could have been even more sensual, in a sinful way!

Let´s say I am in the middle of the jungle… but let´s not exaggerate. I am in the middle of a country where I will not be able to find another charger for my phone. So what can I do about it? Nothing. And if I also forgot the charger for my laptop, BINGO! I cannot tell my 3000 friends on Facebook that they have to write me there, instead of phoning me.

I am totally cut off from life! Hurray!

I am not so stupid though as not to realize that I am NOT cut off. The other way around: I am just now connected to life FOR REAL. To life all around me: people, nature, winds, sounds, situations, sights, moments, meetings… And last but not least, to myself.

Myself as I am without the company, nay, the scaffolding of “others”. (“Others” in quotation marks because these others are not here. The ones that are here need no quotation marks.)

So now I am without these distant contacts, these tele-contacts. Good riddance and how wonderful to lose them for a while. I mean, I´ve had to live constantly with them, they´ve been on my back for — what is it now? — five years or more.

All this online life, this connectedness to what and who is NOT HERE has been my normality for a long time. And now, thanks to my forgetfulness I am rid of it.

I am HERE, and I am with all that is HERE. WE are here. The “others” are not even in my thoughts, because the sheer enjoyment of being sharp — like a photo with razor-sharp corners, not vacillating or oscillating between here and there — is so great that it fills me totally. No room for There, Then and Those.

And all this strange happiness just because I packed my things in haste and forgot my chargers.

Morale: never say that hurry and haste cannot lead to stunning results.


Of course, I might get fired when I return to work in two weeks, but hey! I didn´t like my job anyway. Good riddance. Actually I might never leave this new country. Very few Internet cafées around and nobody seems worried about things like Skype or Facebook (“what´s that?”) updates.

No, the updates around here… are here.

Flattr this!

Narcissus with a lens, or, Don´t fall in love with your own pictures

Richard Strauss was not a great composer but, as far as I know, a great conductor. He once wrote some advices for conductors. My favorite: “You should not perspire when conducting. Only the audience should get warm.”

This can be applied to many things, among others photography: “Don´t love your pictures, let others love them.”

Of course one can love one´s pictures, but not as a mother loves her son, with much partiality. Then you will see what you want to see. And preferably one wants to see what others see, or what one would see in a picture taken by somebody else (not a son).

Oh, how we love our pictorial “sons” and “daughters”! Sometimes love them even more because… the stupid, ignorant world doesn´t love them at all ;-(

I was once very much in love with this shot of mine, which I now find uninteresting (partly because I take better pictures now).


Maybe it had to do with the presence of a bird (tends to excite me every time), or the restaurant where the bird was spotted (a favorite hangout). Somebody who is neutral to birds or who has never been to or doesn´t like Café Vian will not be in the same way partial.

As a composer I am better at standing apart and not falling in love with what I do. After having composed let´s say 20 bars of music, I record it with my MP3-player. Then, while listening to it, I distract myself by doing tricky hand patterns or counting backwards. In this way I “forget” that I wrote the music and hear it with at least a relatively neutral ear.

I have no such tricks as yet for photography. But I think that is what is needed in order not to fall in the trap Narcissus fell into.

More Photography and Images

Flattr this!