Det allra heligaste

Vem är herre på täppan i vår tid?

Nu finns det ju många täppor, så vad talar vi om närmare bestämt? Formuleringstäppan, den som ibland kallas problemformuleringsmonopol. Alltså, vem ska få bestämma vilka frågor och problem som är centrala, primära, viktigast?

Detta monopol har vandrat stafett genom tiderna. Under långa tider vad det kyrkan som bestämde var skåpet skulle stå. Det viktiga var att leva ett dygdigt liv, prisa Herran och att inte synda.

Raskt hopp till nutiden. Kyrkan har fortfarande mycket att säga till om, där och där. Men inte här (i Sverige). Något monopol på de viktiga frågorna har den inte.

Dålig självkänsla verkar den ha också, det märks bland annat i språket. Jag tror det var Totte Wallin som en gång raljerade att Jesus, om han ska vara inne i vår tid, måste stava sitt namn med “z”. Jezuz, eller åtminstone Jesuz, skulle slå an mycket bättre.

Själv köper jag att man byter k till q i en kyrkas namn (tror jag). Men följande skylt andas inte religion, utan reklambyrå.

Och det hände sig vid tiden efter svininfluensan...
“Och det hände sig vid tiden efter svininfluensan…”

Tillbaka till täppan. Vem som är herre där beror på var vi är geografiskt och i vilka kretsar vi rör oss. På vissa ställen är det affärsintressen som har störst vikt, på andra är miljöfrågor primära. Här och där (fast fråga mig inte exakt var, detta är mer hypotes är något jag vet) är konstnärliga värden och frågor det viktigaste, på vissa platser är det andlighet och hälsa som smäller högst.

Generellt har vetenskapen norpat åt sig krona och spira från kyrkan.

Medan kyrkan förr hårt bestraffade hädare som trodde mer på räknesticka än katekes är nu rollerna ombytta; vetenskapsmän tar revansch genom att skriva böcker (biblar?) om Guds ICKE-existens och horder av både yrkes- och privatsoldater beskyddar vetenskapens treenighet (Tiden, Rummet och det Heliga Projektanslaget) med näbbar och klor mot vilseförda feltänkare som menar att vi kanske skulle prova naturmedel när vanliga mediciner inte hjälper, eller att planeternas rörelser och positioner, inte bara arv och miljö och Facebook, påverkar människors beteende. Fy, vilka dumheter! Tutta eld på bålet bara.

Men vem är då det allra högsta hönset, vem har det allra allra sista ordet?

Jag tror inte det är vetenskapen, även om den har rätt att köra över och skratta ut alla möjliga domäner som en gång i tiden behandlades med respekt. För även vetenskapen löper nu risk att bli utskrattad och hånad — av högsta hönset Hönan.

Clara-Cluck
Det är kanske inte så konstigt, rentav överraskande logiskt, att högsta hönset ger sig till känna genom att kräva att vi alla börjar använder ordet “hen”. Jag pratar alltså om feminister och genusforskare.

Det syns mig, där jag sitter i mitt utsiktstorn, att av alla olika domäner och perspektiv: religiösa, affärsmässiga, politiska, vetenskapliga, filosofiska, m.m. är det genusperspektivet som numera får sista ordet.

Religiös tes, visst, men hur är det med kvinnosynen?

Vetenskaplig sanning, visst, men har lika många kvinnor fått anslag som män?

Stora förtjänster i företaget, gratulerar, men hur många verkställande direktörer är kvinnor??

Jag glömde visst det musikaliska perspektivet, trots att jag är musiker.

— Kvinnlig anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) säger: Så fint ni spelar, symfoniorkestern, men hur många verk av kvinnor har ni spelat i år?

— Kvinnor upp på pulten (KUPP) säger: Så fint ni spelar, symfoniorkestern, men hur ofta, eller snarare sällan, anlitar ni en kvinnlig dirigent??

Ingen av de uppräknade domänerna, den religiösa, vetenskapliga, affärsinriktade eller musikaliska, vågar snart svara: “Vi ruckar inte på vår problemformulering för er skull. Det spelar ingen roll hur många VD-ar eller dirigenter som är kvinnor. Kvalitet går före kön. Det räcker inte att musiken är skriven av en kvinna; den måste uppfylla kvalitetskrav och tåla jämförelse med bra musik skriven av män.” Alla får gå och skämmas, åtminstone låtsas skämmas, om svaret på frågan inte är genuskorrekt.

Härmed har jag åtminstone för mig själv klargjort vad som är det allra heligaste i vår tid, i Sverige, och vem som är högsta hönset. Det är hen genusforskaren.

(Här en engelsk text om saken: HENS R US)

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *